Back
Beth sy’n digwydd? – Gweithgareddau Gwyliau’r Haf 27 Awst – 1 Medi


Mae Gŵyl Traeth Bae Caerdydd Capital FM yn ôl ac mae'n fwy ac yn well nag erioed! Mae mewn lleoliad newydd ger Morglawdd Bae Caerdydd ac yn cynnwys mwy fyth o atyniadau yn ystod gwyliau'r haf.   Tan 2 Medi.

http://www.cardiffbaybeach.co.uk/

 

Gwasanaethau Chwarae Plant

Mae cynlluniau chwarae dyddiol ar waith yn ystod gwyliau'r haf.

Ewch i https://www.cardiff.gov.uk/CYM/preswylydd/Hamdden-parciau-a-diwylliant/Chwarae-Plant/play_teams/Pages/default.aspx i weld manylion am y sesiynau..

 

 

Dydd Llun 27 Awst

 

 

 

 

Beth

Pryd

Ble

Manylion

 

Gŵyl Harbwr Caerdydd

25 - 27 Awst

 

Bae Caerdydd

Adloniant i'r teulu cyfan yn ystod penwythnos gŵyl banc mis Awst.Gall gwylwyr fwynhau cerddoriaeth fyw, gweithgareddau llawn hwyl, barrau, stondinau bwyd a mwy.

 

Darganfod Natur gydag RSPB Cymru

10.30am - 4pm

Parc y Mynydd Bychan

Cwrdd ger y rheilffordd fach

Gweithgareddau am ddim i'r teulu. Dewch i greu nythod adar bach a mwynhau saffari adar o'r trên.

 

Dydd Mawrth 28 Awst

 

 

 

 

Beth

Pryd

Ble

Manylion

Amser Stori

11am

Llyfrgell Treganna

Amser stori i blant rhwng 2 a 4 oed

Amser Stori

10.30am - 11.30am

Hyb Llyfrgell Ganolog Caerdydd

Amser stori i blant rhwng 2 a 4 oed

Clwb Dyfeiswyr Direidi

2.30 - 3.30pm

Hyb Llyfrgell Ganolog Caerdydd

Crefft Her Ddarllen yr Haf i blant rhwng 5 a 12 oed

Gweithgareddau Her Ddarllen yr Haf

10am a 2.30pm

Llyfrgell Cangen Cathays a

Threftadaeth

Cysylltwch â'r llyfrgell am ragor o fanylion

 

Amser Stori

 

10am - 11am

Hyb Grangetown

Straeon ac odlau i blant dan 5 oed 

Clwb Posau

 

3.30pm - 5pm

 Hyb Ystum Taf

Sesiwn chwarae gydag amrywiaeth o gemau a gweithgareddau

Amser Odli

10.30am - 11am

Llyfrgell Pen-y-lan

Straeon ac odlau i blant dan 5 oed 

Amser Odli Beano

10.15-10.45am

Hyb Powerhouse

Straeon ac odlau ar thema Beano i blant dan 5 oed

Amser Stori

10.15 - 11.15am

Llyfrgell Radur

Straeon, caneuon a gweithgareddau crefft

 

 

Dydd Mercher, 29 Awst

 

 

 

 

Beth

Pryd

Ble

Manylion

Crefftau i'r Teulu

10am-3pm

Amgueddfa Stori Caerdydd

Hwyl gyda chrefft greadigol i'r holl deulu!£1 y plentyn.

 

Clwb Her Ddarllen yr Haf

 

10.30am - 12.30pm

Llyfrgell Treganna

Gweithgaredd Dyfeiswyr Direidi i blant rhwng 5 a 12 oed.

 

Amser Babanod

10.30-11am

Hyb Llyfrgell Ganolog Caerdydd

Amser odli a stori i blant rhwng 1 a 2 oed

Amser Stori ac Odli

1.30-2pm

Hyb Trelái a Chaerau

Hwyl i blant rhwng 0-4 oed (croeso i frodyr a chwiorydd hŷn)

 

Clwb Lego

3-4.30pm

Hyb Trelái a Chaerau

Cyfle i blant ymuno a chael bod yn greadigol â Lego!

Sesiwn Grefft Her Ddarllen yr Haf

 

2-3pm

Hyb Grangetown

Gweithgaredd Dyfeiswyr Direidi i blant rhwng 5 a 12 oed.

 

Amser Odli

10.30 - 11am

Llyfrgell Pen-y-lan

Straeon ac odlau i blant dan 5 oed 

Clwb Garddio

4-5pm

Hyb Powerhouse

Gweithgareddau garddio i blant

Amser Stori

2.15-3pm

Llyfrgell Rhiwbeina

Amser stori i blant dan 5 oed

Hau a Thyfu

11am - 12.30pm

Canolfan Addysg Parc Bute

Sesiynau am ddim i deuluoedd.Dysgwch ba hadau y mae angen eu tyfu.Plannwch hadau salad i fynd â nhw i'w tyfu a'u mwynhau.Gweithgareddau celf a chrefft.Yn addas i blant 5-10 oed. Rhaid i bob plentyn fod yng nghwmni oedolyn.

Cadwch le yma: https://www.eventbrite.co.uk/e/sowing-and-growing-gwasgaru-a-thyfu-tickets-48234188757

 

 

                                                                                                                                                            

Dydd Iau, 30 Awst

 

 

 

 

Beth

Pryd

Ble

Manylion

Amser Odli

10.30 - 11am

Hyb Llyfrgell Ganolog Caerdydd

Sesiwn Amser Odli i fabis hyd at flwydd oed

Clwb Dyfeiswyr Direidi

11am-1pm

Hyb Trelái a Chaerau

Dewch i greu eich uwcharwr eich hun yn ein Gweithdy Llyfrau Comics

Amser Stori Iau

3.30 - 4.30pm

Hyb Grangetown

Amser odli a stori i blant rhwng 5 a 12 oed

Clwb Tennis Bwrdd

4 - 5pm

Hyb Grangetown

Clwb Tennis Bwrdd Wythnosol

Amser Stori ac Odli

10.30 - 11am

Hyb Ystum Taf

Straeon ac odlau i blant dan 5 oed 

Crefftau

11am - 11.30am

Hyb Ystum Taf

Gweithgaredd crefft i blant 5-12 oed

Clwb Lego

4-5pm

Hyb Llanisien

Chwarae creadigol â Lego i blant 5-12 oed.

Digwyddiad Her Ddarllen yr Haf

 

 10am - 12pm

Llyfrgell yr Eglwys Newydd

Cymryd olion bysedd gyda'r heddlu a gweithgaredd crefft posteri

Straeon Gnasher

10.30-11am

Hyb Powerhouse

Amser stori - cysylltwch â'r hyb i gael rhagor o fanylion

Amser Odli

10.30-11am

Llyfrgell Rhiwbeina

Sesiwn amser odli i fabis hyd at flwydd oed

 

 

Dydd Gwener, 31 Awst

 

 

 

 

Beth

Pryd

Ble

Manylion

Amser Stori

10.30am

Llyfrgell Treganna

Amser stori Cymraeg i blant dan 5 oed

Amser Stori

10.30am - 11.30am

Hyb Llyfrgell Ganolog Caerdydd

Amser stori cyfrwng Saesneg i blant 2 i 4 oed

Clwb Lego

2.30pm - 3.30pm

Hyb Llyfrgell Ganolog Caerdydd

Chwarae creadigol â Lego i blant 5-12 oed

Clwb Chwaraeon

 

1.30am-3.30pm

Hyb Trelái a Chaerau

 

Rhowch gynnig ar dennis bwrdd, cwrlo a phêl fasged

Clwb Lego

3-4pm

 

Hyb Trelái a Chaerau

 

Cyfle i blant ddod heibio i fod yn greadigol â Lego

Sêr Dawnsio

 4-5pm

Hyb Grangetown

Gwiriwch y manylion gyda'r hyb

Amser Odli

11-11.30am

Hyb Llanisien

Straeon ac odlau i blant dan 5 oed

Dyfeiswyr Direidi

10.30am - canol dydd

Llyfrgell Radur

Straeon, gemau a heriau Her Ddarllen yr Haf

Amser Odli

10am

Llyfrgell Rhydypennau

Straeon ac odlau i blant dan 5 oed

Bwrlwm y Ddinas

2.30pm

Llyfrgell Rhydypennau

Straeon, crefftau a gweithgareddau ar y cyd â'r RSPB

Dydd Sadwrn, 1 Medi

 

 

 

 

Beth

Pryd

Ble

Manylion

Lliwio a Chrefftau

3.30pm-4.30pm

Hyb Grangetown

Gweithgaredd crefft i blant 5 - 12 oed

Crefftau

10-12pm

Hyb Llanisien

Gweithgaredd crefft i blant 5-12 oed

Crefftau, Jig-sos a Gemau Bwrdd

10-12pm

Hyb Powerhouse

Sesiwn chwarae gydag amrywiaeth o gemau a gweithgareddau

 

Clwb Lego

3-4pm

Hyb Powerhouse

Chwarae creadigol â Lego i blant 5-12 oed

 

 

**** Mae'r wybodaeth yn gywir adeg ei chyhoeddi.Cadarnhewch y manylion gyda'r lleoliad oherwydd y gallant newid.