Back
Beth sy’n digwydd? – Gweithgareddau Gwyliau’r Haf 20 Awst – 26 Awst
 Mae Gŵyl Traeth Bae Caerdydd Capital FM yn ôl ac mae'n fwy ac yn well nag erioed! Mae mewn lleoliad newydd ger Morglawdd Bae Caerdydd ac yn cynnwys mwy fyth o atyniadau yn ystod gwyliau’r haf.   Tan 2 Medi.

http://www.cardiffbaybeach.co.uk/

 

Gwasanaethau Chwarae Plant

Mae cynlluniau chwarae dyddiol ar waith yn ystod gwyliau’r haf.

Ewch i https://www.cardiff.gov.uk/CYM/preswylydd/Hamdden-parciau-a-diwylliant/Chwarae-Plant/play_teams/Pages/default.aspx i weld manylion am y sesiynau..

 

Dydd Llun 20 Awst

 

 

 

 

Beth

Pryd

Ble

Manylion

Amser Odli

2pm    

Llyfrgell Treganna

Sesiwn Amser Odli i fabis hyd at flwydd oed

Amser Stori    

10.30am - 11am

Hyb Llyfrgell Ganolog Caerdydd

Amser stori Cymraeg i blant dan 5 oed

 

Gweithgareddau Her Ddarllen yr Haf

10am  

Llyfrgell Cangen a Threftadaeth Cathays

Cysylltwch â’r llyfrgell am ragor o fanylion

Amser Stori ac Odli

10.30am

Hyb y Tyllgoed

Straeon ac odlau i blant dan 5 oed   

Gemau a Phosau

 

4pm - 5pm

Hyb Grangetown

Sesiwn chwarae gydag amrywiaeth o gemau a gweithgareddau

Amser Stori ac Odli

10:30am – 11am

Hyb Ystum Taf

Straeon ac odlau i blant dan 5 oed   

Crefftau

11am – 11.30am

Hyb Ystum Taf

Gweithgaredd crefft i blant rhwng 5 a 12 oed

Amser Odli Beano

2pm

Hyb Llanisien

Straeon ac odlau ar thema Beano i blant dan 5 oed

Jurassic Kingdom

Awst 11 - 24

10am – 6pm bob dydd

Parc Bute

Cyfle anhygoel i deuluoedd weld dinosoriaid yn yr awyr agored gyda mwy na 30 o rai animeiddiedig. Rhaid talu i fynd i’r digwyddiad hwn.

Ewch i http://www.jurassickingdom.uk/cardiff/

am fanylion

 

 

Dydd Mawrth 21 Awst

 

 

 

 

Beth

Pryd

Ble

Manylion

Amser Stori

11am

Llyfrgell Treganna

Amser stori i blant rhwng 2 a 4 oed

Amser Stori

10.30am - 11.30am

Hyb Llyfrgell Ganolog Caerdydd

Amser stori i blant rhwng 2 a 4 oed

Clwb Dyfeiswyr Direidi

2.30 - 3.30pm 

Hyb Llyfrgell Ganolog Caerdydd

Crefft Her Ddarllen yr Haf i blant rhwng 5 a 12 oed

Gweithgareddau Her Ddarllen yr Haf

2.30pm

Cangen Cathays a

Llyfrgell Treftadaeth

Cysylltwch â’r llyfrgell am ragor o fanylion

 

Amser Stori    

 

10am—11am

Hyb Grangetown

Straeon ac odlau i blant dan 5 oed 

Amser Odli

10.30am - 11am

Llyfrgell Pen-y-lan

Straeon ac odlau i blant dan 5 oed 

Amser Odli Beano

10.15-10.45am

Hyb Powerhouse

Straeon ac odlau ar thema Beano i blant dan 5 oed

Amser Stori

10.15 – 11.15am

Llyfrgell Radur

Straeon, caneuon a gweithgareddau crefft

 

 

Dydd Mercher, 22 Awst

 

 

 

 

Beth

Pryd

Ble

Manylion

Darganfod Natur gydag RSPB Cymru, Morglawdd Bae Caerdydd

Awst 22-26

10.30am – 4pm

Cwrdd ym mhabell yr RSPB ar y morglawdd

Gweithgareddau am ddim i’r teulu. Dewch i wylio gwenoliaid duon yn hedfan yn uchel uwchben Bae Caerdydd a mwynhau hela pryfed a saffaris blodau gwyllt yn y dolydd bach ar y morglawdd.

 

Crefftau i’r Teulu

10am-3pm

Amgueddfa Stori Caerdydd           

Hwyl gyda chrefft greadigol i’r holl deulu!£1 y plentyn.

 

Clwb Her Ddarllen yr Haf

 

10.30am - 12.30pm

Llyfrgell Treganna

Gweithgaredd Dyfeiswyr Direidi i blant rhwng 5 a 12 oed.

 

Amser Babanod

10.30-11am

Hyb Llyfrgell Ganolog Caerdydd

Amser odli a stori i blant rhwng 1 a 2 oed

                       

Amser Stori ac Odli     

1.30-2pm

Hyb Trelái a Chaerau

Hwyl i blant rhwng 0-4 oed (croeso i frodyr a chwiorydd hŷn)

 

Clwb Lego

3-4.30pm

Hyb Trelái a Chaerau

Cyfle i blant ymuno a chael bod yn greadigol â Lego!                   

Gweithdy Gwneud

2pm

Hyb y Tyllgoed           

Gweithgaredd crefft i blant

Sesiwn Grefft Her Ddarllen yr Haf

 

2-3pm

Hyb Grangetown

Gweithgaredd Dyfeiswyr Direidi i blant rhwng 5 a 12 oed.                  

 

Amser Odli     

10.30 - 11am

Llyfrgell Pen-y-lan

Straeon ac odlau i blant dan 5 oed 

Clwb Garddio

4-5pm 

Hyb Powerhouse

Gweithgareddau garddio i blant

Amser Stori

           

2.15-3pm

Llyfrgell Rhiwbeina

Amser stori i blant dan 5 oed 

           

Teithiau Meithrinfeydd Parc Bute

11am

Cwrdd yng Nghanolfan Addysg Parc Bute

Y tu ôl i’r llenni ym Meithrinfeydd Parc Bute. Taith awr.Oedolion a phlant 12+ oed yn unig.Rhaid i bob plentyn fod gydag oedolyn.Cadwch le: https://www.eventbrite.co.uk/e/bute-park-nursery-tours-teithiau-planhigfa-parc-bute-tickets-48234537801

 

 

                                                                                                                                               

                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Dydd Iau, 23 Awst

 

 

 

 

Beth

Pryd

Ble

Manylion

Amser Odli

10.30 - 11am

Hyb Llyfrgell Ganolog Caerdydd

Sesiwn Amser Odli i fabis hyd at flwydd oed

Clwb Dyfeiswyr Direidi 

11am-1pm

Hyb Trelái a Chaerau

Dewch i greu eich uwcharwr eich hun yn ein Gweithdy Llyfrau Comics

Amser Stori Iau

3.30 - 4.30pm

Hyb Grangetown

Amser odli a stori i blant rhwng 5 a 12 oed

Clwb Tennis Bwrdd

4 - 5pm

Hyb Grangetown

Clwb Tenis Bwrdd Wythnosol      

Amser Stori ac Odli

10.30 - 11am 

Hyb Ystum Taf

Straeon ac odlau i blant dan 5 oed 

Crefftau          

11am - 11.30am

Hyb Ystum Taf

Gweithgaredd crefft i blant rhwng 5 a 12 oed.

Clwb Lego      

4-5pm 

Hyb Llanisien  

Chwarae Lego creadigol i blant rhwng 5 a 12 oed                       

Digwyddiad Crefftau Dyfeiswyr Direidi

2pm – 4pm     

Llyfrgell Pen-y-lan

Sesiwn grefft i blant 5-12 oed                                                                                 

Straeon Gnasher

10.30-11am

Hyb Powerhouse

Amser Stori – cysylltwch â’r Hyb i gael rhagor o fanylion

Amser Odli     

10.30-11am

Llyfrgell Rhiwbeina

Sesiwn Amser Odli i fabis hyd at flwydd oed

 

 

Dydd Gwener, 24 Awst

 

 

 

 

Beth

Pryd

Ble

Manylion

Ditectifs Cadwraeth  

10.30 - 3pm

Amgueddfa Firing Line, Castell Caerdydd

Edrychwch yn agosach ar rai o’r gwrthrychau yn y casgliadau a dysgwch sut y gofelir amdanynt.  

Amser Stori    

10.30am

Llyfrgell Treganna

Amser stori Cymraeg i blant dan 5 oed

Amser Stori

10.30am - 11.30am

Hyb Llyfrgell Ganolog Caerdydd

Amser stori i blant rhwng 2 a 4 oed

Clwb Lego

2.30pm - 3.30pm

Hyb Llyfrgell Ganolog Caerdydd

Chwarae Lego creadigol i bobl rhwng 5 a 12 oed.

Clwb Chwaraeon

 

1.30-3.30pm

Hyb Trelái a Chaerau

 

Rhowch gynnig ar chwaraeon megis tenis bwrdd, cwrlo a phêl-fasged!                       

Clwb Lego      

3-4pm 

 

Hyb Trelái a Chaerau

 

Cyfle i blant ymuno a chael bod yn greadigol â Lego!

Amser Stori ac Odli

10.30am

Hyb y Tyllgoed

Straeon ac odlau i blant dan 5 oed 

 

Clwb Lego

3pm - 4pm

Hyb Grangetown

Chwarae Lego creadigol i bobl rhwng 5 a 12 oed.

Amser Rhigwm

11-11.30am

Hyb Llanisien

Straeon ac odlau i blant dan 5 oed 

Dyfeiswyr Direidi

10.30m – canol dydd

Llyfrgell Radur

Heriau, gemau a straeon her ddarllen yr haf            

Amser Odli

10am 

Llyfrgell Rhydypennau

Straeon ac odlau i blant dan 5 oed 

Penwythnos Mawr Pride Cymru

24 Awst – 26 Awst

Canol y Ddinas

Mae dathliad mwyaf Cymru o gydraddoldeb ac amrywiaeth yn ôl ac yn FWY nag erioed!

Tocynnau:

https://www.eventbrite.co.uk/e/pride-cymrus-big-weekend-2018-tickets-45510551284

                                               

Dydd Sadwrn, 25 Awst

 

 

 

 

Beth

Pryd

Ble

Manylion

 

Gŵyl Harbwr Caerdydd yn cynnal y Gyfres Hwylio Eithafol

 

 

Awst 25 - 27

 

Bae Caerdydd

Mae’r Extreme Sailing Series™ wefreiddiol yn dychwelyd i Fae Caerdydd.

Yn ogystal â rasio, bydd y digwyddiad yn darparu adloniant ar y tir i’r teulu cyfan yn ystod penwythnos gŵyl banc mis Awst.Gall gwylwyr fwynhau cerddoriaeth fyw, gweithgareddau llawn hwyl, barrau, stondinau bwyd a mwy.

 

Clwb Lego

11am 

Hyb y Tyllgoed           

Chwarae Lego creadigol i blant rhwng 5 a 12 oed

Lliwio a Chrefft

3.30pm - 4.30pm

Hyb Grangetown

Gweithgaredd crefft i blant rhwng 5 a 12 oed

Clwb Ffilmiau i Blant

10am - 12pm           

Hyb Ystum Taf

Cysylltwch â’r hyb am ragor o fanylion

Clwb Ffilmiau i Blant

2 - 4pm

Hyb Ystum Taf           

Cysylltwch â’r hyb am ragor o fanylion

Clwb Lego

11am – 12pm

Hyb Ystum Taf

Chwarae Lego creadigol i blant rhwng 5 a 12 oed

Clwb Crefftau

2.30 – 3.30pm           

Hyb Ystum Taf

Gweithgaredd crefft i blant rhwng 5 a 12 oed

Crefftau

10am-12pm

Hyb Llanisien  

Gweithgaredd crefft i blant rhwng 5 a 12 oed                        

Crefftau, Jig-sos a Gemau Bwrdd 

10am-12pm

Hyb Powerhouse

Sesiwn chwarae gydag amrywiaeth o gemau a gweithgareddau

 

Clwb Lego

3-4pm 

Hyb Powerhouse

Chwarae Lego creadigol i blant rhwng 5 a 12 oed

 

Dydd Llun 26 Awst

 

 

 

 

Beth

Pryd

Ble

Manylion

Profiad y Goedwig Law

 

10.30am – 3pm

Tŷ Gwydr Parc y Rhath

Dewch i grwydro, darganfod a mwynhau rhyfeddodau paradwys y goedwig law yn Nhŷ Gwydr Parc y Rhath.Trefnir teithiau tywys am 11am ac 1pm.£4 am oedolyn; £2 am blentyn

 

 

 

**** Mae’r wybodaeth yn gywir ar adeg cyhoeddi. Cadarnhewch y manylion gyda’r lleoliad oherwydd gallant newid.