Back
Beth sy’n digwydd? – gweithgareddau Gwyliau’r Haf 13 Awst – 19 Awst

Beth sy'n digwydd? - gweithgareddau Gwyliau'r Haf 13 Awst - 19 Awst

 

Mae Gŵyl Traeth Bae Caerdydd Capital FM yn ôl ac mae'n fwy ac yn well nag erioed! Mae mewn lleoliad newydd ger Morglawdd Bae Caerdydd ac yn cynnwys mwy fyth o atyniadau yn ystod gwyliau'r haf.   Tan 2 Medi.

http://www.cardiffbaybeach.co.uk/

 

Gwasanaethau Chwarae Plant

Mae cynlluniau chwarae dyddiol ar waith yn ystod gwyliau'r haf.

Ewch ihttps://www.cardiff.gov.uk/CYM/preswylydd/Hamdden-parciau-a-diwylliant/Chwarae-Plant/play_teams/Pages/default.aspxi weld manylion am y sesiynau.

 

Dydd Llun 13 Awst

 

 

 

 

Beth

Pryd

Ble

Manylion

Amser Odli

2pm

Llyfrgell Treganna

Sesiwn Amser Odli i fabis hyd at flwydd oed

Amser Stori

10.30am - 11am

Hyb Llyfrgell Ganolog Caerdydd

Amser stori Cymraeg i blant dan 5 oed

Gweithgareddau Her Ddarllen yr Haf

10am

Llyfrgell Cangen a Threftadaeth Cathays

Cysylltwch â'r llyfrgell am ragor o fanylion

Amser Stori ac Odli

10.30am

Hyb y Tyllgoed

Straeon ac odlau i blant dan 5 oed 

Gweithdy RSPB

2pm - 4pm

Hyb Grangetown

Cysylltwch â'r hyb am ragor o fanylion

Gemau a Phosau

4pm - 5pm

Hyb Grangetown

Sesiwn chwarae gydag amrywiaeth o gemau a gweithgareddau

Amser Stori ac Odli

10.30 - 11am

Hyb Ystum Taf

Straeon ac odlau i blant dan 5 oed 

Crefftau

11 - 11.30am

Hyb Ystum Taf

Gweithgaredd crefft i blant rhwng 5 a 12 oed

Amser Odli Beano

2pm

Hyb Llanisien

Straeon ac odlau ar thema Beano i blant dan 5 oed

Gweithdy Llyfrau Comig

2pm - 4pm

Hyb Tredelerch

 

Clwb Llyfrau Comig. Darganfyddwch lyfrau comics a chreu rhai eich hun

Adrodd Straeon

11am, 1pm, 2.30pm

Amgueddfa Firing Line, Castell Caerdydd

 

Mae'r amgueddfa'n llawn straeon. Ymunwch â ni wrth i ni ddod â'r rhain yn fyw gyda sesiynau adrodd straeon i'r teulu. Addas i blant o bob oedran.

 

Jurassic Kingdom

Awst 11 - 24

10am - 6pm bob dydd

Parc Bute

Cyfle anhygoel i deuluoedd weld dinosoriaid yn yr awyr agored gyda mwy na 30 o rai animeiddiedig. Nodwch fod yn rhaid talu am y digwyddiad hwn.

Ewch i http://www.jurassickingdom.uk/cardiff/

am fanylion

 

Dydd Mawrth 14 Awst

 

 

 

 

Beth

Pryd

Ble

Manylion

Amser Stori

11am

Llyfrgell Treganna

Amser stori i blant rhwng 2 a 4 oed

Amser Stori

10.30 - 11.30am

Hyb Llyfrgell Ganolog Caerdydd

Amser stori i blant rhwng 2 a 4 oed

Clwb Dyfeiswyr Drygioni

2.30  - 3.30pm

Hyb Llyfrgell Ganolog Caerdydd

Gweithgaredd crefft / gwyddoniaeth Dyfeiswyr Drygioni Her Ddarllen yr Haf i blant rhwng 5 a 12 oed                          

Gweithgareddau Her Ddarllen yr Haf

2.30pm

Llyfrgell Cangen a Threftadaeth Cathays

Cysylltwch â'r Llyfrgell am ragor o fanylion

Sesiwn Chwarae

10-11.55am

Hyb Trelái a Chaerau

Sesiwn chwarae gydag amrywiaeth o gemau a gweithgareddau

Amser Stori

10am—11am

Hyb Grangetown

Straeon ac odlau i blant dan 5 oed 

Clwb Posau

3.30pm - 5pm

Hyb Ystum Taf

Sesiwn chwarae gydag amrywiaeth o gemau a gweithgareddau

Clwb Lego

4-5pm

Hyb Llanisien

Sesiwn chwarae Lego greadigol i blant rhwng 5 a 12 oed

Amser Odli

10.30 - 11am

Llyfrgell Pen-y-lan

Straeon ac odlau i blant dan 5 oed 

Amser Odli Beano

10.15-10.45am

Hyb Powerhouse

Straeon ac odlau ar thema Beano i blant dan 5 oed

Amser Stori

10:15am - 11:15am

Llyfrgell Radur

Straeon, caneuon a gweithgareddau crefft

Digwyddiad Her Ddarllen yr Haf

2.30pm

Llyfrgell Rhydypennau

Straeon, crefftau a gweithgareddau ar thema Her Ddarllen yr Haf

 

Dydd Mercher 15 Awst

 

 

 

 

Beth

Pryd

Ble

Manylion

Clwb Her Ddarllen yr Haf

10.30am - 12.30pm

Llyfrgell Treganna

Gweithgaredd Dyfeiswyr Drygioni i blant rhwng 5 a 12 oed

Crefftau i'r Teulu

 10am—3pm

Amgueddfa Stori Caerdydd

Galwch heibio am rywfaint o hwyl grefftus a chreadigol i'r teulu cyfan! £1 y plentyn.

 

Amser Babanod

10.30am - 11am

Hyb Llyfrgell Ganolog Caerdydd

Amser odli a stori i blant rhwng 1 a 2 oed

Sesiwn Chwarae

10-11.55am

Hyb Trelái a Chaerau

Sesiwn chwarae gydag amrywiaeth o gemau a gweithgareddau

Amser Stori ac Odli

1.30-2pm

Hyb Trelái a Chaerau

Amser Odli a Stori i blant 0-4 oed (croeso i frodyr a chwiorydd hŷn)

Clwb Lego

 

3-4:30pm

 

Hyb Trelái a Chaerau

Cyfle i blant ymuno a chael bod yn greadigol â Lego!

Gweithdy Gwneud

2pm

Hyb y Tyllgoed

Gweithgaredd crefft i blant

Sesiwn Grefft Her Ddarllen yr Haf

2pm - 3pm

Hyb Grangetown

Gweithgaredd crefft Dyfeiswyr Drygioni i blant rhwng 5 a 12 oed

Gweithdy Llyfrau Comig

2pm - 4pm

Hyb Llanrhymni

Darganfyddwch lyfrau comics newydd a chreu rhai eich hun

Amser Odli

10.30am - 11am

Llyfrgell Pen-y-lan

Straeon ac odlau i blant dan 5 oed 

Clwb Garddio

4-5pm

Hyb Powerhouse

Gweithgareddau garddio i blant

Clwb llyfrau plant

4:30pm - 5:30pm

Llyfrgell Radur

Clwb llyfrau i blant rhwng 7-12, gyda gemau a gweithgareddau

Amser Stori

2.15-3pm

Llyfrgell Rhiwbeina

Amser stori i blant dan 5 oed

Darganfod Natur gyda RSPB Cymru 

 

Awst 15 - 19

 

 

Parc Fictoria.

Cwrdd ym Mhabell RSPB wrth y Caffi

 

Gweithgareddau am ddim i'r teulu. Creu eich diod hudol eich hun yn y parc a mwy.

Gwasgaru a Thyfu

 

11am - 12.30pm

Canolfan Addysg Parc Bute

Sesiynau gweithgaredd am ddim i deuluoedd. Dysgu beth sydd ei angen ar hadau i dyfu. Plannu hadau salad i fynd adref, eu tyfu a'u mwynhau.  Gweithgareddau celf a chrefft  Addas i blant 5-10 oed.  Rhaid i bob plentyn fod yng nghwmni oedolyn

Archebu lle: https://www.eventbrite.co.uk/e/sowing-and-growing-gwasgaru-a-thyfu-tickets-48234188757

 

 

Dydd Iau 16 Awst

 

 

 

 

Beth

Pryd

Ble

Manylion

Amser Odli

10.30am - 11.00am

Hyb Llyfrgell Ganolog Caerdydd

Sesiwn Amser Odli i fabis hyd at flwydd oed

Clwb Dyfeiswyr Drygioni

11-1pm

Hyb Trelái a Chaerau

Rhowch gynnig ar chwaraeon megis tenis bwrdd, cwrlo a phêl-fasged!                                                    

Sesiwn Chwarae

2-3.55pm

Hyb Trelái a Chaerau

Sesiwn chwarae gydag amrywiaeth o gemau a gweithgareddau

Amser Stori Ieuenctid

3.30pm - 4.30pm

Hyb Grangetown

Amser stori i blant rhwng 5 a 12 oed

Clwb tennis bwrdd

4pm - 5pm

Hyb Grangetown

Clwb Tenis Bwrdd Wythnosol

Amser Stori ac Odli

10.30 - 11am

Hyb Ystum Taf

Straeon ac odlau i blant dan 5 oed 

Crefftau

11 - 11.30am

Hyb Ystum Taf

Gweithgaredd crefft i blant rhwng 5 a 12 oed

Digwyddiad Roger the Dodger 

2pm - 4pm

Llyfrgell Pen-y-lan

Digwyddiad crefft llawn hwyl a jôcs

Straeon Gnasher

10.30-11am

Hyb Powerhouse

Cysylltwch â'r Hyb am ragor o fanylion 

Amser Odli

10.30-11am

Llyfrgell Rhiwbeina

Sesiwn Amser Odli i fabis hyd at flwydd oed

Amser Odli

10am

Llyfrgell Rhydypennau

Straeon ac odlau i blant dan 5 oed 

 

Dydd Gwener 17 Awst

 

 

 

 

Beth

Pryd

Ble

Manylion

Amser Stori

10.30am

Llyfrgell Treganna

Amser stori Cymraeg i blant dan 5 oed

Amser Stori

10.30am - 11.30am

Hyb Llyfrgell Ganolog Caerdydd

Amser stori i blant rhwng 2 a 4 oed

Clwb Lego

2.30pm  - 3.30pm

Hyb Llyfrgell Ganolog Caerdydd

Sesiwn chwarae Lego greadigol i blant rhwng 5 a 12 oed (croesi i warcheidwaid gymryd rhan hefyd!)             

Clwb Lego

3 - 4.30pm

Hyb Trelái a Chaerau

Cyfle i blant ymuno a chael bod yn greadigol â Lego!

Clwb Chwaraeon

1.30-3.30pm

Hyb Trelái a Chaerau

Rhowch gynnig ar chwaraeon megis tenis bwrdd, cwrlo a phêl-fasged.             

Amser Stori ac Odli

10.30am

Hyb y Tyllgoed

Straeon ac odlau i blant dan 5 oed 

Clwb Lego

3pm - 4pm

Hyb Grangetown

Sesiwn chwarae Lego greadigol i blant rhwng 5 a 12 oed

Sêr y Ddawns

4pm - 5pm

Hyb Grangetown

Cysylltwch â'r hyb am ragor o fanylion

Amser Odli

11-11:30am

Hyb Llanisien

Straeon ac odlau i blant dan 5 oed 

Dyfeiswyr Drygioni

10.30m - canol dydd

Llyfrgell Radur

Heriau, gemau a straeon her ddarllen yr haf

 

Dydd Sadwrn 18 Awst

 

 

 

Beth

Pryd

Ble

Manylion

Clwb Lego

11am

Hyb y Tyllgoed

Sesiwn chwarae Lego greadigol i blant rhwng 5 a 12 oed

Lliwio a Chrefftau

3.30 - 4.30pm

Hyb Grangetown

Gweithgaredd crefft i blant rhwng 5 a 12 oed

Clwb Ffilmiau i Blant

10am—12pm

Hyb Ystum Taf

Cysylltwch â'r hyb am ragor o fanylion

Clwb Ffilmiau i Blant

2pm - 4pm

Hyb Ystum Taf

Cysylltwch â'r hyb am ragor o fanylion

Clwb Lego

11am - 12pm

Hyb Ystum Taf

Sesiwn chwarae Lego greadigol i blant rhwng 5 a 12 oed

Clwb Crefftau

2:30 - 3:30pm

Hyb Ystum Taf

Gweithgaredd crefft i blant rhwng 5 a 12 oed

Crefftau, Jig-sos a gemau bwrdd 

10-12pm

Hyb Powerhouse

Sesiwn chwarae gydag amrywiaeth o gemau a gweithgareddau

Clwb Lego

3-4pm

Hyb Powerhouse

Sesiwn chwarae Lego greadigol i blant rhwng 5 a 12 oed

Ditectifs Cadwraeth 

10.30 - 3pm

Amgueddfa Firing Line, Castell Caerdydd

Edrychwch yn agosach ar rai o'r gwrthrychau yn y casgliadau a dysgwch sut y gofelir amdanynt. 

 

 

**** Mae'r wybodaeth yn gywir ar adeg cyhoeddi. Cadarnhewch y manylion gyda'r lleoliad oherwydd gallant newid.