Back
Beth sy'n digwydd – Gweithgareddau Gwyliau’r Haf 6 Awst – 12 Awst

 

Mae Gŵyl Traeth Bae Caerdydd Capital FM yn dychwelyd - yn fwy ac yn well nag erioed - mewn safle glan dŵr newydd ger Morglawdd Bae Caerdydd - ac mae'n cynnig mwy fyth o atyniadau dros wyliau'r haf. Tan 2 Medi.

http://www.cardiffbaybeach.co.uk/

 

Gwasanaethau Chwarae Plant

Bydd cynlluniau chwarae dyddiol yn digwydd dros wyliau'r haf.

Ewch i https://www.cardiff.gov.uk/CYM/preswylydd/Hamdden-parciau-a-diwylliant/Chwarae-Plant/play_teams/Pages/default.aspx i gael manylion ynghylch y sesiynau.

 

Dydd Llun 6 Awst

 

 

 

 

Beth?

Pryd?

Ble?

Manylion

Amser odli

2pm

Llyfrgell Treganna

Sesiwn amser odli i fabis hyd at 1 flwydd oed

Amser Stori

10.30am - 11am

Hyb Llyfrgell Ganolog Caerdydd

Amser stori Cymraeg i blant dan 5 oed

 

Gweithgareddau Her Ddarllen yr Haf

10am

Llyfrgell Cangen a Threftadaeth Cathays

Holwch yn y llyfrgell am fwy o fanylion

Amser Stori ac Odli

10.30am

Hyb y Tyllgoed

Storïau ac odlau i blant dan 5 oed

Gemau a Phosau

 

2pm-3pm

Hyb Grangetown

Sesiwn chwarae gydag ystod o gemau a gweithgareddau

Amser Stori ac Odli

10.30am - 11am

Hyb Ystum Taf

Storïau ac odlau i blant dan 5 oed

Crefftau

11am - 11:30am

Hyb Ystum Taf

Gweithgaredd crefft i blant 5 -12 oed

Amser odli Beano

2pm

Hyb Llanisien

Storïau ac odlau ar thema Beano i blant dan 5 oed

Amser odli

10am - 10.30am

Hyb STAR

Storïau ac odlau i blant dan 5 oed

 

 

Dydd Mawrth 7 Awst 

 

 

 

 

Beth?

Pryd?

Ble?

Manylion

Amser stori

11am

Llyfrgell Treganna

Amser stori i blant 2-4 oed

Amser stori

10.30am - 11.30am

Hyb Llyfrgell Ganolog Caerdydd

Amser stori i blant 2-4 oed

Clwb Dyfeiswyr Drygioni

2.30 - 3.30pm

Hyb Llyfrgell Ganolog Caerdydd

Crefftau Her Ddarllen yr Haf i blant 5 - 12 oed

Gweithgareddau Her Ddarllen yr Haf

2.30pm

Llyfrgell Cangen a Threftadaeth Cathays

 

Gofynnwch yn y llyfrgell am fwy o fanylion

 

Sesiwn Chwarae

10 - 11.55am

Hyb Trelái a Chaerau

Sesiwn chwarae gydag ystod o gemau a gweithgareddau

Amser stori

 

10am - 11am

Hyb Grangetown

Storïau ac odlau i blant dan 5 oed

Amser Odli

10.30am - 11am

Llyfrgell Pen-y-lan

Storïau ac odlau i blant dan 5 oed

Amser odli Beano

10.15 - 10.45am

Hyb Powerhouse

Storïau ac odlau ar thema Beano i blant dan 5 oed

Amser stori

10.15 - 11.15am

Llyfrgell Radur

Storïau, caneuon a gweithgaredd crefft

Clwb Lego

12pm - 2pm

Hyb STAR

Chwarae Lego creadigol i blant 5-12 oed.

Darllenwyr yn eu Harddegau

4pm - 4.30pm

Hyb STAR

Grŵp darllen ar gyfer pobl ifanc yn eu harddegau

 

Shyffl yr Afon

10am,  11.30am, 1.30pm

Parc Bute,

Cwrdd yn y Ganolfan Addysg.

 

Pa greaduriaid y gallwch chi eu dal yn Afon Taf gan ddefnyddio rhwydi a chwyddwydr? Bydd yr offer i gyd yno ar eich cyfer. Bydd angen welis neu sandalau traeth arnoch i ddiogelu eich traed. Rhaid i bob plentyn fod yng nghwmni oedolyn. Addas i blant 3+ oed. Mae'r tocynnau am ddim ond mae'n rhaid eu harchebu drwy

https://www.eventbrite.co.uk/e/river-shuffle-shyffl-yr-afon-tickets-48234855752

 

 

 

 

Dydd Mercher 8 Awst 

 

 

 

 

Beth?

Pryd?

Ble?

Manylion

Darganfyddwch Natur gyda RSPB Cymru, Parc y Rhath

8 - 12 Awst

Dewch i gwrdd ym Mhabell Fawr RSPB wrth ymyl Caffi Terra Nova

Dewch i gyfarfod a nodi'r creaduriaid sy'n byw yn y llyn a mwynhau saffari adar gwyllt.

 

Crefftau i'r teulu

10am-3pm

Amgueddfa Stori Caerdydd

Hwyl greadigol a llawn crefftau i'r teulu cyfan!£1 y plentyn.

 

Clwb Her Ddarllen yr Haf

 

10.30am - 12.30pm

Llyfrgell Treganna

Gweithgaredd Dyfeiswyr Drygioni i blant 5 - 12 oed.

 

Amser Plantos

10.30-11am

Hyb Llyfrgell Ganolog Caerdydd

Amser stori ac odli i blant 1—2 oed

Sesiwn Chwarae

10 - 11.55am

Hyb Trelái a Chaerau

Sesiwn chwarae gydag ystod o gemau a gweithgareddau

Amser Stori ac Odli

1.30-2pm

Hyb Trelái a Chaerau

Hwyl i blant 0-4 oed (croeso i frodyr a chwiorydd hŷn)

 

Clwb Lego

3-4.30pm

Hyb Trelái a Chaerau

Cyfle i blant ddod, a bod yn greadigol gyda Lego!

Creu a Gwneud

2pm

Hyb y Tyllgoed

Gweithgaredd crefft i blant

Crefftau Her Ddarllen yr Haf

 

2-3pm

Hyb Grangetown

Gweithgaredd crefft Dyfeiswyr Drygioni i blant 5 - 12 oed.

 

Clwb Llyfrau i'r Ieuenctid

4-5pm

Hyb Llanisien

Holwch yn yr Hyb am fwy o fanylion

Amser Odli

10.30 - 11am

Llyfrgell Pen-y-lan

Storïau ac odlau i blant dan 5 oed

Clwb Garddio

4-5pm

Hyb Powerhouse

Gweithgareddau garddio i blant

Digwyddiad Crefftau'r Llyfrgell

 

10am - 12pm

Llyfrgell Rhiwbeina

Gweithgaredd crefft

Amser stori

2.15-3pm

Llyfrgell Rhiwbeina

Amser stori i blant dan 5 oed

Teithiau Planhigfa Parc Bute

11am

Canolfan Addysg Parc Bute

Tu ôl i'r llenni o Blanhigfeydd Parc Bute.  Taith 1 awr. Oedolion a phlant 12 + oed yn unig. Rhaid i bob plentyn fod yng nghwmni oedolyn. Archebwch le:

https://www.eventbrite.co.uk/e/bute-park-nursery-tours-teithiau-planhigfa-parc-bute-tickets-48234537801

 

                                                                                                                                                            

Dydd Iau 9 Awst

 

 

 

 

Beth?

Pryd?

Ble?

Manylion

Amser Odli

10.30 - 11am

Hyb Llyfrgell Ganolog Caerdydd

Sesiwn amser odli i fabis hyd at 1 oed

Clwb Dyfeiswyr Drygioni

11-1pm

Hyb Trelái a Chaerau

Crëwch eich archarwr eich hunain yn ein Gweithdy Llyfrau Comig

Sesiwn Chwarae

2-3.55pm

Hyb Trelái a Chaerau

Sesiwn chwarae gydag ystod o gemau a gweithgareddau

Amser Stori Iau

3.30 - 4.30pm

Hyb Grangetown

Amser stori i blant 5 - 12 oed

Clwb Tenis Bwrdd

4 - 5pm

Hyb Grangetown

Clwb Tenis Bwrdd Wythnosol

Amser Stori ac Odli

10.30 - 11am

Hyb Ystum Taf

Storïau ac odlau i blant dan 5 oed

Crefftau

11am - 11:30am

Hyb Ystum Taf

Gweithgaredd crefft i blant 5 - 12 oed.

Clwb Lego

4-5pm

Hyb Llanisien

Chwarae Lego creadigol i blant 5-12 oed.

Digwyddiad Minnie the Minx

2pm - 4pm

Llyfrgell Pen-y-lan

Sesiynau crefftau'n gwneud awyrennau papur, ac ati.                                                    

Storïau Gnasher

10.30-11am

Hyb Powerhouse

Amser Stori - cysylltwch â'r Hyb i gael mwy o fanylion

Amser Odli

10.30-11am

Llyfrgell Rhiwbeina

Sesiwn amser odli i fabis hyd at 1 oed

Digwyddiad Her Ddarllen yr Haf

10am -12pm

Llyfrgell yr Eglwys Newydd

Gweithgaredd crefft - gwneud fflagiau a barcutiaid

 

 

 

Dydd Gwener 10 Awst

 

 

 

 

Beth?

Pryd?

Ble?

Manylion

Ditectifs Cadw 

10.30 - 3pm

Amgueddfa Firing Line, Castell Caerdydd

Edrychwch yn fanylach ar sawl un o'r gwrthrychau yn ein casgliadau a dysgwch sut rydym yn gofalu amdanynt. 

Dreigiau Drygionus

10am - 3pm

Amgueddfa Stori Caerdydd

Digwyddiad arbennig i fabis, plant bach a'u rhieni.Amser stori ac odli am 11am a 1pm.

Mynediad am ddim

 

Amser Stori

10.30am

Llyfrgell Treganna

Amser stori Cymraeg i blant dan 5 oed

Amser stori

10.30am - 11.30am

Hyb Llyfrgell Ganolog Caerdydd

Amser stori i blant 2-4 oed

Clwb Lego

2.30pm - 3.30pm

Hyb Llyfrgell Ganolog Caerdydd

Chwarae Lego creadigol i blant 5-12 oed

Clwb Chwaraeon

 

1.30-3.30pm

Hyb Trelái a Chaerau

 

Dewch i roi cynnig ar dennis bwrdd, cyrlio a phêl-fasged!

Clwb Lego

3-4pm

 

Hyb Trelái a Chaerau

 

Cyfle i blant ddod, a bod yn greadigol gyda Lego.

Amser Stori ac Odli

10.30am

Hyb y Tyllgoed

Storïau ac odlau i blant dan 5 oed

 

Clwb Lego

3pm - 4pm

Hyb Grangetown

Chwarae Lego creadigol i blant 5-12 oed

Sêr Dawnsio

4pm - 5pm

Hyb Grangetown

Gofynnwch yn yr Hyb am fwy o fanylion

Amser odli

11-11.30am

Hyb Llanisien

Storïau ac odlau i blant dan 5 oed

Dyfeiswyr Drygioni

10.30am - hanner dydd

Llyfrgell Radur

Storïau, gemau a heriau Her Ddarllen yr Haf

Amser Odli

10am

Llyfrgell Rhydypennau

Storïau ac odlau i blant dan 5 oed

Dydd Sadwrn 11 Awst

 

 

 

 

Beth?

Pryd?

Ble?

Manylion

Clwb Lego

11am

Hyb y Tyllgoed

Chwarae Lego creadigol i blant 5-12 oed.

Lliwio a Chrefftau

3.30pm - 4.30pm

Hyb Grangetown

Gweithgaredd crefft i blant 5-12 oed

Clwb Ffilmiau i Blant

10am 12pm

Hyb Ystum Taf

Holwch yn yr Hyb am fwy o fanylion

Clwb Ffilmiau i Blant

2 - 4pm

Hyb Ystum Taf

Holwch yn yr Hyb am fwy o fanylion

Clwb Lego

11am - 12pm

Hyb Ystum Taf

Chwarae Lego creadigol i blant 5-12 oed.

Clwb Crefftau

2:30 - 3:30pm

Hyb Ystum Taf

Gweithgaredd crefft i blant 5-12 oed

Crefftau

10-12pm

Hyb Llanisien

Gweithgaredd crefft i blant 5-12 oed

Crefftau, Posau Jig-so a Gemau Bwrdd

10-12pm

Hyb Powerhouse

Sesiwn chwarae gydag ystod o gemau a gweithgareddau

 

Clwb Lego

3-4pm

Hyb Powerhouse

Chwarae Lego creadigol i blant 5-12 oed.

Digwyddiad Dan Danjerus

10am - 12pm

Llyfrgell Pen-y-lan

 

Digwyddiad crefftau ar thema ysbiwyr

Jurassic Kingdom

11 - 24 Awst 2018

10am - 6pm bob dydd

Parc Bute

Profiad dinosoriaid awyr agored anhygoel i deuluoedd gyda mwy na 30 o ddinosoriaid wedi'u hanimeiddio. Nodwch fod y digwyddiad hwn wedi'i dalu'n rhannol.

Ewch i http://www.jurassickingdom.uk/cardiff/

am fanylion

 

**** Mae gwybodaeth yn gywir ar adeg y cyhoeddi.Cadarnhewch fanylion gyda'r lleoliad gan y gall newidiadau ddigwydd.