Back
Digwyddiadau - Gweithgareddau Gwyliau'r Haf Gorffennaf 23-29


 

Mae Gŵyl Morglawdd Bae Caerdydd Capital FM yn ôl - yn fwy ac yn well nag erioed - ddim yn bell o'r môr ac ar bwys Morglawdd Bae Caerdydd - ac mae'n cynnig mwy byth o atyniadau dros wyliau'r haf. Tan 2 Medi.

http://www.cardiffbaybeach.co.uk/

 

Gwasanaethau Chwarae Plant

Bydd cynlluniau chwarae dyddiol yn digwydd dros wyliau'r haf.

Ewch i https://www.cardiff.gov.uk/CYM/preswylydd/Hamdden-parciau-a-diwylliant/Chwarae-Plant/play_teams/Pages/default.aspx i gael manylion sesiynau.

 

Dydd Llun 23 Gorffennaf

 

 

 

 

Beth

Pryd

Ble

Mwy o Fanylion

Amser Odli

2pm

Llyfrgell Treganna

Sesiwn amser odli i fabis hyd at 1 oed

Amser Stori

10.30-11am

Hyb Llyfrgell Ganolog Caerdydd

Amser stori Cymraeg i blant dan 5 oed

 

Gemau a Phosau

2pm-3pm

Hyb Grangetown

Sesiwn chwarae gydag ystod o gemau a gweithgareddau

Amser odli Beano

2pm

Hyb Llanisien

Storïau ac odli ar thema Beano i blant dan 5 oed

Amser odli

10 - 10.30am

Hyb STAR

Storïau ac odlau i blant dan 5 oed

Digwyddiad Sialens

Ddarllen yr Haf

10am - 12pm

Llyfrgell yr Eglwys Newydd

Gweithgaredd crefft ar thema cymeriadau Beano

 

 

Dydd Mawrth 24 Gorffennaf

 

 

 

 

Beth

Pryd

Ble

Mwy o fanylion

Amser stori

11am

Llyfrgell Treganna

Amser Storii blant 2-4 oed

Amser stori

10.30am - 11.30am

Hyb Llyfrgell Ganolog Caerdydd

Amser Stori Storii blant 2-4 oed

Clwb Dyfeiswyr Drygioni

2.30pm - 3.30pm

Hyb Llyfrgell Ganolog Caerdydd

Gweithgaredd Sialens Ddarllen yr Haf i blant 5-12 oed

Gweithgareddau Sialens Ddarllen Yr Haf

2.30pm

Llyfrgell Cangen a Threftadaeth Cathays

Gofynnwch yn y llyfrgell am fwy o fanylion

Sesiwn Chwarae

10am -11.55am

Hyb Trelái a Chaerau

Sesiwn chwarae gydag ystod o gemau a gweithgareddau

Amser Stori

10am - 11am

Hyb Grangetown

Storïau ac odlau i blant dan 5 oed

Amser Odli

 

10.30am - 11am

Llyfrgell Pen-y-lan

Storïau ac odlau i blant dan 5 oed

Amser odli Beano

10.15-10.45am

Hyb Powerhouse

Storïau ac odli ar thema Beano i blant dan 5 oed

Amser Stori

10.15am-11.15am

Llyfrgell Radur

Storïau, caneuon a gweithgaredd crefft

Amser Stori

2:15pm - 3:15pm

Llyfrgell Radur

Storïau, caneuon a gweithgaredd crefft

Clwb Lego

12pm - 2pm

Hyb STAR

Chwarae Lego creadigol ar gyfer plant 5-12 oed.

 

Darllenwyr yn eu Harddegau

4pm - 4.30pm

Hyb STAR

Grŵp darllen ar gyfer pobl ifanc yn eu harddegau

 

 

 

 

Dydd Mercher 25 Gorffennaf

 

 

 

 

Beth

Pryd

Ble

Mwy o fanylion

Crefftau i'r teulu

10am - 3pm

Amgueddfa Stori Caerdydd

Hwyl greadigol a llawn crefftau i'r teulu cyfan!£1 y plentyn.

 

Darganfod Naturgyda RSPB Cymru

10.30am - 4pm

Lawnt Neuadd y Ddinas

Cyfle i weld hebogiaid tramor ar dŵr y cloc, mwynhau helapryfed, a chwrdd â Rod y crëyr glas mawr

 

Clwb Sialens Ddarllen yr Haf

10.30am-12.30pm

Llyfrgell Treganna

Gweithgaredd Dyfeiswyr Drygioni i blant 5-12 oed

Amser Plantos

10.30am-11am

Hyb Llyfrgell Ganolog Caerdydd

Amser odli a stori i blant 1-2 oed.

Sesiwn Chwarae

10-11.55am

Hyb Trelái a Chaerau

Sesiwn chwarae gydag ystod o gemau a gweithgareddau

Amser Stori ac Odli

1.30-2pm

Hyb Trelái a Chaerau

Amser stori ac odli i blant 0-4 oed (croeso i frodyr a chwiorydd hŷn)             

Clwb Lego

3 - 4.30pm

Hyb Trelái a Chaerau

Cyfle i blant ddod, a bod yn greadigol gyda Lego

Sesiwn Grefft Sialens Ddarllen yr Haf

2-3pm

Hyb Grangetown

Gweithgaredd crefft Dyfeiswyr Drygioni  ar gyfer plant 5-12 oed

Amser Odli

10.30am - 11am

Llyfrgell Pen-y-lan

Storïau ac odlau i blant dan 5 oed

Clwb Garddio

4-5pm

Hyb Powerhouse

Gweithgareddau garddio i blant

Amser Stori

2.15-3pm

Llyfrgell Rhiwbeina

Amser Storii blant dan 5 oed

Gemau a Phosau

10am - 12pm

Hyb STAR

Sesiwn chwarae gydag ystod o gemau a gweithgareddau

 

Dydd Iau 26 Gorffennaf

 

 

 

 

Beth

Pryd

Ble

Mwy o Fanylion

Amser odli

10.30am - 11.00am

Hyb Llyfrgell Ganolog Caerdydd

Sesiwn amser odli i fabis hyd at 1 oed

Clwb Dyfeiswyr Drygioni

11am-1pm

Hyb Trelái a Chaerau

Gwneud mwgwdDennis the MenaceneuGnasher

Sesiwn Chwarae

2pm-3.55pm

Hyb Trelái a Chaerau

Sesiwn chwarae gydag ystod o gemau a gweithgareddau

Amddiffyn CathodSgwrs i Blant

1pm

 

Hyb y Tyllgoed

Dysgu am ofalu am anifeiliaid

Amser Stori Iau

3.30pm - 4.30pm

Hyb Grangetown

Amser Storii blant 5-12 oed

Clwb Tenis Bwrdd

4pm - 5pm

Hyb Grangetown

Clwb Tenis Bwrdd Wythnosol

Clwb Lego

4pm - 5pm

Hyb Llanisien

Chwarae Lego creadigol i blant 5-12 oed.

Digwyddiadau Crefftau

2pm - 4pm

Llyfrgell Pen-y-lan

Gweithdy darlunio a chreu comics a nofelau graffig

StorïauGnasher

10:30am -11am

Hyb Powerhouse

Cysylltwch â Hyb Powerhouse i gael rhagor o fanylion

 

Amser odli

10.30-11am

Llyfrgell Rhiwbeina

Sesiwn amser odli i fabis hyd at 1 oed

Clwb Garddio

10am - 12pm

Hyb STAR

Gweithgareddau garddio i blant

Digwyddiad SialensDdarllen yr Haf

10am-12pm

Llyfrgell yr Eglwys Newydd

Gweithgaredd crefft ar themaDennis the Menace

 

 

Dydd Gwener 27 Gorffennaf

 

 

 

Beth

Pryd

Ble

Mwy o Fanylion

Amser Stori

10.30am

Llyfrgell Treganna

Amser stori Cymraeg i blant dan 5 oed

Amser Stori

10.30am - 11.30am

Hyb Llyfrgell Ganolog Caerdydd

Amser stori i blant 2-4 oed

Clwb Lego

2.30pm - 3.30pm

Hyb Llyfrgell Ganolog Caerdydd

Chwarae Lego creadigol i blant 5-12 oed.

Clwb Chwaraeon

1.30-3.30pm

Hyb Trelái a Chaerau

Dewch i roi cynnig ar dennis bwrdd, cyrlio a phêl-fasged!

Clwb Lego

3pm -4.30pm

Hyb Trelái a Chaerau

Cyfle i blant fod yn greadigol gyda Lego!

Clwb Lego

3pm - 4pm

Hyb Grangetown

Chwarae Lego creadigol i blant 5-12 oed.

Sêr Dawnsio

4pm - 5pm

Hyb Grangetown

Gofynnwch yn y hyb am fwy o fanylion

Amser odli

11am-11:30am

Hyb Llanishen

Storïau ac odlau i blant dan 5 oed

Dyfeiswyr Drygioni

10.30am -hanner dydd

Llyfrgell Radur

Storïau, gemau a heriau Sialens Ddarllen yr Haf

Crochenwaith

10am-12pm

Llyfrgell Rhiwbeina

Gweithdy crochenwaith i blant

 

Amser odli

10am

Llyfrgell Rhydypennau

Storïau ac odlau i blant dan 5 oed

Urban Buzz

2.30pm

Llyfrgell Rhydypennau

Stori, crefft a gweithgarwch mewn partneriaeth â RSPB

Clwb Garddio

10am - 12pm

Hyb STAR

Gweithgareddau garddio i blant

                                                                                                                                                            

                                                                                           

 

Dydd Sadwrn 28 Gorffennaf

 

 

 

 

Beth

Pryd

Ble

Mwy o Fanylion

Lliwio a Chrefft

3.30 - 4.30pm

Hyb Grangetown

Gweithgaredd crefft i blant 5-12 oed

Crefftau

10-12pm

Hyb Llanishen

Gweithgaredd crefft i blant 5-12 oed

Crefftau, Jig-sos

a gemau bwrdd

10-12pm

Hyb Powerhouse

Sesiwn chwarae gydag ystod o gemau a gweithgareddau

 

Clwb Lego

3-4pm

Hyb Powerhouse

Chwarae Lego creadigol i blant 5-12 oed.

Gweithdy Syrcas

No Fit State

12-2pm

Hyb STAR

Gweithdy sgiliau Syrcas

Noson Cysgu yn y

Gwyllt RSPB

July 28&29

Ynys Echni

Mwynhau noson wyllt gyda natur a thaith wersylla gyda'r teuluheb ei thebyg. Ewch i rspb.org.uk i gael manylion neu ffoniwch 02920 353 3000

 

 

**** Mae gwybodaeth yn gywir ar adeg y cyhoeddi.Cadarnhau manylion gyda lleoliad.