Back
Cau ffyrdd ar gyfer Félothon 2018
Bydd y Félothon yn dychwelyd i strydoedd de-ddwyrain Cymru ar 8 Gorffennaf. 

Eleni bydd tri chwrs: ras 60km, 125km a 140km.Er diogelwch y cystadleuwyr, caiff y ffyrdd a fydd yn rhan o'r tri digwyddiad eu cau.

Ac eithrio’r cwrs 60km a fydd yn dechrau ym Mrynbuga, bydd y cyrsiau 125km a 140km yn dechrau ac yn gorffen yng Nghaerdydd.

I’r ddau ddigwyddiad hyn, bydd cystadleuwyr yn gadael Caerdydd o’r Ganolfan Ddinesig gan feicio i lawr Stryd y Castell, ar hyd y Stryd Fawr ac allan o’r ddinas tuag at y Gylchfan Hud.Yna byddant yn teithio tua’r dwyrain – ar hyd Ocean Way, Rover Way a Ffordd Lamby ac yna trwy Gwynllwg tuag at Gasnewydd.

Ar y ffordd yn ôl i Gaerdydd, bydd y cystadleuwyr yn dringo dros Fynydd Caerffili ac i lawr trwy Llys-faen, i Gyncoed ac yn ôl i Cathays gan orffen ger y Ganolfan Ddinesig.

Bydd y ras cyfranogiad torfol yn dechrau am 7am a chaiff y ffyrdd eu hailagor cyn gynted ag y bydd yn ddiogel gwneud hynny.

Nodir amserau bras cau’r ffyrdd isod.Rhoddir adroddiadau diweddaru’n gyson trwy @cyngorcaerdydd ar ddiwrnod y digwyddiad.

Mewn rhai achosion, caiff mynediad i breswylwyr ei gynnal os bydd yn ddiogel gwneud hynny.At ddiben yr hysbysiad hwn, nodir y ffyrdd hyn â *

Bydd Canolfan Ailgylchu Gwastraff y Cartref ar agor fel arfer ond bydd CAGC Lamby Way ar gau yn ystod y bore, cyn ailagor rhwng 1pm a 6.30 pm.

 

Bydd y ffyrdd canlynol ar gau rhwng 6am a 10am:

 

·         Ffordd Lamby (o’r gyffordd â Wentloog Road i’r gyffordd â Mardy Road)*

·         Mardy Road (o’r gyffordd â New Road i’r gyffordd â Wentloog Avenue)* a Wentloog Road

·         Canolfan Fusnes Melyn Mair a Heol-y-Rhosog

·         Parkway, Newton Road a Newlands Road

·         Wentloog Road (o’r gyffordd â Wentloog Avenue i’r ffin rhwng Caerdydd a Chasnewydd)

Bydd y ffyrdd canlynol ar gau rhwng 6.00am a 10am:

 

·         Sgwâr Callaghan – tua’r gogledd – o’r gyffordd â Ffordd Tresillian i’r gyffordd â Stryd Bute

·         Stryd Bute (o’r gyffordd â Heol y Tollty i’r gyffordd â Stryd Herbert)*

·         Stryd Herbert

·         Tyndall Street – tua’r dwyrain yn unig – o’r gyffordd â Stryd Herbert i’r gyffordd ag East Tyndall Street

·         Tyndall Street (o’r gyffordd â Schooner Way i’r gyffordd ag East Tyndall Street)

·         East Bay Close, Wharf Road East a Windsor Road (o’r gyffordd ag East Tyndall Street i’r gyffordd â Sanquahar Street)

·         Y ffordd ymadael tua’r gorllewin o’r Ffordd Gyswllt Ganolog

·         Sanquahar Street (o’r gyffordd â Cumnock Terrace i’r gyffordd â Windsor Road)*

·         East Tyndall Street (o’r gyffordd â John Lewis i’r gyffordd ag Ocean Way)*

·         Lewis Road (o’r gyffordd ag East Tyndall Street i’r gyffordd ag Ocean Way)*

·         Ocean Way, Eastmoors Road, Beignon Close, Close, Collivaud Place, Galdames Place, Nettleford Road, Guest Road, Glass Avenue a Portmanmoor Road

·         Ffordd Gyswllt Ddwyreiniol y Bae o’r gyffordd â chylchfan Porth y Frenhines i Ocean Way (i’r ddau gyfeiriad)

·         Rover Way (o’r gyffordd â Heol y Blaendraeth i’r gyffordd â Ffordd Lamby)

·         Darby Road, Tidesfield Road

·         Seawall Road (o’r gyffordd â Rover Way i’r gyffordd â South Park Road)*

·         Heol Pengam wrth y gyffordd â Rover Way*

·         Trosffordd Southern Way i gyfeiriad y de hyd at y gyffordd â Ffordd Lamby

·         Ffordd Lamby (o’r gyffordd â Rover Way i’r gyffordd â Wentloog Avenue)*

Bydd y ffyrdd canlynol ar gau rhwng 3am a 10am:

 

·         Boulevard de Nantes

·         Heol y Gogledd (o’r gyffordd â Ffordd y Brenin i’r gyffordd â Colum Road)

Bydd y ffyrdd canlynol ar gau rhwng 3am a 10.45am

 

·         Heol Ddwyreiniol y Bont-faen (o’r gyffordd â Heol y Gadeirlan i’r gyffordd â Stryd y Castell)

·         Stryd y Castell, Heol y Dug, Ffordd y Brenin a

·         Heol y Porth – tua’r gogledd heb hawl i droi i’r dde i Stryd y Castell.

 

Bydd y ffyrdd canlynol ar gau rhwng 4am ac 11.45am:

 

·         Y Stryd Fawr (o’r gyffordd â Heol y Dug i’r gyffordd â Heol Eglwys Fair)

·         Heol Eglwys Fair (o’r gyffordd â’r Stryd Fawr i’r gyffordd â Lôn y Felin)

·         Stryd Wood (o’r gyffordd â Stryd Havelock i’r gyffordd â Heol Eglwys Fair)

·         Lôn y Felin (o’r gyffordd â Heol Eglwys Fair i’r gyffordd â Stryd y Gamlas)

·         Heol y Tollty

·         Heol Penarth (o’r gyffordd â Heol Eglwys Fair i’r gyffordd â Ffordd Tresillian) – Bydd mynediad i’r Aes o hyd trwy Stryd Tredegar.

 

Bydd y ffyrdd canlynol ar gau rhwng 9.30am a 5pm:

 

·         Whitchurch Road (o’r gyffordd â Gelligaer Street i’r gyffordd â Cathays Terrace)

·         Crwys Road (o’r gyffordd â Dalton Street i’r gyffordd â Cathays Terrace)

Bydd y ffyrdd canlynol ar gau rhwng 9.30am a 5.30pm:

 

  • Cathays Terrace – ar ei hyd

Bydd y ffordd ganlynol ar gau rhwng 3.00am a 6.00pm:

·         Heol Corbett (o’r gyffordd â Cathays Terrace i’r gyffordd â Heol y Gogledd).

 

Bydd y ffyrdd canlynol ar gau rhwng 10am a 5.30pm:

 

·         Colum Road (o’r gyffordd â Heol y Gogledd i’r gyffordd â Heol Corbett)

·         Plas-y-Parc (o’r gyffordd â Maes St Andrew i’r gyffordd â Heol Corbett)*

 (Bydd mynediad i Queen Anne Square trwy Heol y Gogledd a King Edward VII Avenue i Heol y Coleg.)

 

Bydd y ffyrdd canlynol ar gau rhwng 9.30am a 5pm:

 

·         Yr A469 - Thornhill Road

·         Capel Gwilym Road a Heol Hir (o’r gyffordd â Heol Llinos i’r gyffordd â Chapel Gwilym)

·         Cherry Orchard Road, Heol Hir – tua’r gogledd, Excalibur Drive (o’r gyffordd ag Amber Heart Drive)

·         Cefn Onn Meadows, Clos Llysfaen, The Paddock, Llwyn-y-Pia Road a Cotswold Avenue

·         Heol-y-Delyn (o’r gyffordd â Phlas-y-Delyn i’r gyffordd â Church Road)

·         Church Road (o’r gyffordd â Heol-y-Delyn i’r gyffordd â Lisvane Road)

·         Church Close

·         Ffordd B4562 – Lisvane Road (o’r gyffordd â St Mellons Road i’r gyffordd â Church Road) a St Mellons Road (o’r gyffordd â Heol Pontprennau/Lisvane Road i’r gyffordd â Church Road)*

·         Ffordd B4562 – Station Road (o’r gyffordd â Lisvane Road i’r gyffordd â Fidlas Road) a Chlos Coed-y-Dafarn, Chartwell Drive, Wood Close, Crofta, Woodside Court, South Road, Marion Court a The Rise.

·         Station Road (o’r gyffordd â Fidlas Road, Newlands Court, Redwood Court, Old Vicarage Close a Glebe Place)

·         Station Road (o’r gyffordd â Fidlas Road i’r gyffordd â Tŷ Glas Avenue)*

·         Fidlas Road (o’r gyffordd â Station Road i’r gyffordd â Llandennis Road, Usk Road, Ewenny Road, Maberly Court a Fidlas Road.

·         Heathwood Road (o’r gyffordd â Fidlas Road i’r gyffordd â Heath Halt Road)*

·         Rhyd-y-Pennau Road (o’r gyffordd â Heol Esgyn i’r gyffordd â Fidlas Road)

·         Llandennis Road a Dyffryn Close

·         Lake Road West (o’r gyffordd â Llandennis i’r gyffordd am Fairoak Road)

·         Lake Road North (o’r gyffordd â Beatty Avenue i’r gyffordd â Lake Road West)*

·         Beatty Avenue (o’r gyffordd â Lake Road North i’r gyffordd â Lake Road West)*

·         Lake Road East (o’r gyffordd â Wild Gardens i’r gyffordd â Lake Road West)*

·         Celyn Avenue (o’r gyffordd â Lakeside Drive i’r gyffordd â Lake Road East)*

·         Cunningham Close a Highfield Road (o’r gyffordd â Windermere Avenue i’r gyffordd â Lakeside West)*

·         Ullswater Avenue, Keswick Avenue, Grasmere Avenue ac Amberside Avenue

·         Heol Wedal (o’r gyffordd ag Allensbank Road i’r gyffordd â Lake Road West)*

·         Fairoak Road (o’r gyffordd â Lake Road East i’r gyffordd â Cathays Terrace)

·         Ninian Road a Shirley Road (o’r cyffyrdd â Tydfil Place) *

http://www.velothon.com/events/velothon-wales/local-community/road-closures-and-queries.aspx