Diweddaraf Datganiadau

Image
Mae Amgueddfa Stori Caerdydd wedi’i rhoi ar y rhestr fer ar gyfer gwobr Amgueddfa Addas i’r Teulu!
Image
Bydd y gymuned yn dathlu Ramadan Iftar, ymgasgliad i dorri ympryd, am yr eildro y tu allan i Neuadd y Ddinas ddydd Gwener (23 Mehefin).
No Image
Heddiw mae Cyngor Caerdydd wedi rhyddhau delweddau o'r adeilad newydd a fydd gan Ysgol Uwchradd Gymunedol Gorllewin Caerdydd.
No Image
Mae digwyddiadau’r haf Caerdydd yn parhau y penwythnos hwn wrth i Driathlon Caerdydd ddychwelyd i Fae Caerdydd ddydd Sul (25 Mehefin).
Image
Cymerodd mwy na 100 o bobl o wahanol grefyddau ran mewn digwyddiad arbennig i ddathlu Ramadan Iftar – sef torri ympryd - mewn ysgol gynradd amlddiwylliannol yng Nghaerdydd.
No Image
O 8pm nos Llun (26 Mehefin) tan 1am bore Mawrth – bydd Llandaff Road ar gau o'r gyffordd â Heol Ddwyreiniol y Bont-faen i’r gyffordd â Romilly Road.
Image
Y Cynghorydd Huw Thomas yn cadarnhau y bydd y Cyngor yn galw am gyfarfod brys gyda Phrif Weithredwr Tesco UK
Image
Mae Llysgennad Gwlad Pwyl y DU wedi dod i Gaerdydd am y tro cyntaf.
No Image
Mae’r Ymgyrch Carwch Eich Cartref yn ôl – gyda mwy o lanhau, sesiynau hel sbwriel a sefydlu ‘rhandiroedd cymunedol’ newydd yn y ddinas.
Image
Y Cyng Huw Thomas yn siarad am y digwyddiad sy'n cael ei gynnal yng Nghaerdydd i ddathlu popeth sy’n gwneud ein dinas a’n cymunedau yn un
Image
Cynghorir y rheiny sy’n dod i Gaerdydd nos Fercher i sicrhau eu bod yn neilltuo digon o amser i gyrraedd Caerdydd a Stadiwm Principality.
Image
Cafodd Ffordd Gyswllt Ddwyreiniol y Bae yng Nghaerdydd, sydd wedi costio £57 miliwn, ei hagor yn swyddogol ar Ddydd Iau. Cafodd Ffordd Gyswllt Ddwyreiniol y Bae yng Nghaerdydd, sydd wedi costio £57 miliwn, ei hagor yn swyddogol ar Ddydd Iau.
Image
Bydd cwmni theatr o’r Porth yn diddanu ymwelwyr i Ynys Echni gyda sioe ryngweithiol sy’n dod â threftadaeth unigryw’r ynys yn fyw.
Image
Bydd gwaith gwella ar Ruthin Gardens yn dechrau ddiwedd y mis yn rhan o Brosiect Adfywio Cathays ar ôl i arian gael ei gadarnhau drwy’r cynllun Cronfa Cymunedau Tirlenwi.
Image
Mae’r Cynghorydd Ali Ahmed ac aelodau o’r gymuned Foslemaidd wedi gwahodd pawb yng Nghaerdydd i ymuno â nhw mewn dau ddigwyddiad arbennig i ddathlu Iftar Ramadan, torri’r ympryd.
Image
Denodd Cynghrair y Pencampwyr UEFA y nifer mwyaf erioed o bobl i ganol dinas Caerdydd – gan dorri'r record flaenorol gyda bron i 44,000 yn fwy yn ymweld.