Diweddaraf Datganiadau

Image
Mae Cartref Cŵn Caerdydd ac Uned Rheoli Achosion Brys Cyngor Caerdydd wedi ennill gwobrwyon gan RSPCA Cymru am eu hymdrechion i wella llesiant anifeiliaid.
Image
Mae cwmni technoleg ariannol o Gymru, sydd â chefnogaeth Cyngor Caerdydd, wedi dod yn un o’r unig gwmnïau yn y DU i ymuno â rhaglen gyflymu unigryw a newydd yn Dubai.
Image
Mae chwech o arwyr ifanc Roald Dahl yn barod i’w dadorchuddio, mewn lleoliadau godidog ar draws y DU, fel modelau LEGO® unigryw i ddathlu Diwrnod Dahl - y dathliad byd eang ar gyfer un o brif storïwyr y byd.
Image
Caerdydd fydd yn cynnal cam olaf ras feicio Taith Prydain OVO Energy am y tro cyntaf erioed ar 10 Medi.
Image
Efallai bod Traeth Bae Caerdydd yn dal i ddenu pobl sydd am dorheulo i lannau'r dŵr, ond mae pobl yn dechrau meddwl am atyniad gorau'r gaeaf yn y ddinas, sef Gŵyl y Gaeaf Caerdydd, gyda thocynnau ar werth o 1 Medi (cardiffswinterwonderland.com).
Image
Mae Cyngor Caerdydd yn cyflwyno gwasanaeth newydd fydd yn helpu rhai o drigolion mwyaf bregus y ddinas.
Image
Ym mis Medi 1947, cafodd Caerdydd yr anrheg orau erioed pan gyflwynodd 5ed Ardalydd Bute Gastell Caerdydd a’i barcdir i’w dinasyddion. I nodi 70 mlwyddiant y digwyddiad anhygoel hwn, Bydd y Castell yn mynd yn ôl i’r 40au am ddiwrnod yn llawn nostalgia ar
Image
Ffyrdd ar gau yn ystod ras 10K Aren Cymru ddydd Sul (3 Medi)
Image
Gosodwyd arwyneb newydd ar ffyrdd ledled y ddinas i sicrhau eu bod mewn cyflwr da.
Image
Bydd cynrychiolwyr sefydliadau cyn-filwyr ac aelodau’r lluoedd arfog yn ymuno ag Arglwydd Faer Caerdydd, y Cyng. Bob Derbyshire mewn seremoni codi’r faner yn y Plasty, ddydd Gwener 1 Medi, i ddangos cefnogaeth i forwyr masnachol y DU.
Image
Mae maes chwarae yng Nghaerdydd wedi cael gweddnewidiad
Image
Mae pob math o swyddi cyffrous ar gael i bobl sy’n chwilio am waith mewn Ffair Swyddi fawr yng nghanol Caerdydd wythnos nesaf.
Image
Cafodd y siarc benthyg arian Lorna Arlene Llewellyn ei dedfrydu yn Llys y Goron Caerdydd heddiw i 4 mis o garchar, wedi'i wahardd am 2 flynedd. Cafodd hefyd ei gorchymyn i weithio 200 awr o wasanaeth cymunedol di-dâl.
Image
Caiff popeth digidol ei ddathlu mewn ‘gŵyl’ yn Hyb Y Llyfrgell Ganolog wythnos nesaf.
Image
Derbyniodd bron 3,000 o bobl ar draws Caerdydd eu canlyniadau TGAU heddiw.
Image
Mae Awdurdod Harbwr Caerdydd (AHC) wedi dyfeisio syniad arloesol i ailddefnyddio ac ailgylchu eitemau sydd wedi cael eu rhwydo o ddyfroedd Bae Caerdydd, gan daflu goleuni ar y broblem amgylcheddol o daflu gwastraff i'n cefnforoedd ar gam.