Diweddaraf Datganiadau

Image
Mwynhewch fwydydd blasus y byd, traeth tywodlyd, reidiau ffair hwyl i'r teulu cyfan a'r wefr o hwylio ym Mae Caerdydd – lleoliad sydd â phopeth ar eich cyfer yr Haf yma!
Image
Mae cynllun newydd wedi cael ei lansio i roi cartrefi cynaliadwy i bobl hŷn, er mwyn eu galluogi i fyw'n annibynnol yn y gymuned yn hirach.
No Image
Mae Cold Play wedi dewis Caerdydd fel yr unig leoliad yn y DU i chwarae dau gyngerdd fel rhan o’u Taith Head Full of Dreams Ewropeaidd.
No Image
Yn dilyn y tân trychinebus yn nhŵr Grenfell yn Llundain, yn naturiol, mae pryder ynghylch diogelwch mewn adeiladau uchel yn y ddinas.
Image
Mae ffilm dros amser ffantastig yn dangos pont newydd i gerddwyr a seiclwyr yn cael ei gosod dros Afon Elái yng Nghaerdydd.
Image
Mae Gwasanaeth Llyfrgelloedd Caerdydd yn estyn croeso cynnes i’r Caffi Demensia yn Hyb y Llyfrgell Ganolog.
Image
Ar ôl mynd ar goll, mae portread o un o gyn Arglwydd Feiri Llundain, o Lantristant yn wreiddiol, wedi cael ei ddychwelyd i'w tref fagwraeth.
No Image
Mae’r Felothon yn dychwelyd i strydoedd de ddwyrain Cymru ar 9 Gorffennaf.
Image
Mae gan Gaerdydd gyfle hanesyddol i ddatblygu’n brifddinas fyd-eang o’r radd flaenaf yn ôl arweinydd Cyngor Caerdydd.
No Image
Cafodd Mr Spiridian Micallef o Sully Road ym Mhenarth ddirwy o £4,664.00 yn Llys Ynadon Caerdydd ddoe (22 Mehefin).
Image
Un o ffefrynnau’r dorf a diwrnod allan gwych i’r teulu, mae’r ‘Knights of Royal England’ yn dychwelyd am eu 10fed pen blwydd yng Nghastell Caerdydd gyda ‘Joust!’ - sioe ddisglair ac arddangosfa arwrol o ymwan a marchogaeth ar dydd Sadwrn 1 a dydd Sul 2 G
Image
Mae Arglwydd Faer newydd Caerdydd wedi dewis RSPB Cymru a Buglife Cymru fel ei ddewis o elusennau ar gyfer ei flwyddyn yn y swydd.
Image
Mae tîm o wirfoddolwyr sy’n helpu trigolion Caerdydd yn yr Hybiau Cymunedol wedi ennill gwobr genedlaethol am eu hymdrechion.
No Image
Bydd Justin Bieber yn Stadiwm y Principality nos Wener fel rhan o'r "Purpose World Tour”. Bydd y gatiau'n agor i gefnogwyr â thocynnau am 4pm.
No Image
Mae cyfres o ymweliadau ag ysgolion cynradd yng Nghaerdydd gan rai o'r enwau mwyaf ym myd busnes, y celfyddydau a diwylliant wedi'u trefnu ar gyfer Wythnos Gyrfaoedd Agorwch Eich Llygaid eleni.
Image
Bydd y Cyngor llawn yn ystyried trosolwg o’r ffordd y mae Cyngor Caerdydd wedi cydymffurfio â Safonau’r Gymraeg ar gyfer 2016-17 yr wythnos nesaf.