Diweddaraf Datganiadau

Image
Mae pobl sy'n sefyll yn erbyn bwlio wedi'u cydnabod yng Ngwobrau Ysbrydoli Cyngor Caerdydd 2017, a gynhaliwyd i gyd-fynd â'r Wythnos Gwrth-fwlio.
Image
Mae Cabinet Cyngor Caerdydd wedi cytuno ar gynigion i ymgynghori ar newidiadau i'r drefn derbyn ysgolion yng Nghaerdydd heddiw, 16 Tachwedd 2017
Image
Bydd Cyngor Caerdydd yn hybu gwaith partneriaeth er mwyn mynd i’r afael â llygredd a gwella ansawdd afonydd a chyrsiau dŵr yng Nghaerdydd a Basn Afon ehangach De-ddwyrain Cymru.
Image
Mae Caerdydd wedi derbyn Plac Anrhydedd gan Gynulliad Seneddol Cyngor Ewrop.
Image
Yn ddiweddarach y mis hwn bydd Cyngor Caerdydd yn dangos ei gefnogaeth dros Ddiwrnod y Rhuban Gwyn, sef ymgyrch ryngwladol gan ddynion i roi terfyn ar drais, cam-drin domestig a thrais rhywiol yn erbyn merched.
Image
Mae Rhentu Doeth Cymru’n dechrau gorfodi mwyfwy wrth i ben-blwydd cyntaf y dyddiad cau ar gyfer cofrestru ddynesu.
Image
Bydd Cymru yn herio Georgia yn Stadiwm Principality Ddydd Sadwrn 18 Tachwedd a chynghorir pawb sydd yn dod i wylio’r gêm adael digon o amser i gael i mewn i’r stadiwm yn dilyn y camau diogelwch mwy trylwyr. Ddydd Sadwrn 18 Tachwedd bydd ffyrdd canol y dd
Image
Bydd Llyfrgell Llanisien yn cau wythnos nesaf cyn i’r gwasanaeth llyfrgell gael ei drosglwyddo i hyb newydd sbon yn y gymuned.
Image
Mae pobl yng Nghaerdydd am weld mwy o lonydd beicio ar wahân – hyd yn oed os yw’n golygu llai o le i geir, yn ôl adroddiad Bywyd Beicio Caerdydd 2017.
Image
Mae dechrau yn yr ysgol gynradd yn amser cyffrous i blant a rhieni, ond gall fod yn amser pryderus hefyd. Rhaid gwneud penderfyniadau ar yr ysgolion y gwneir cais amdanynt, ac yna aros i weld a yw'r cais wedi bod yn llwyddiannus.
Image
Dewiswyd Caerdydd i gymryd rhan mewn partneriaeth gyffrous a fydd yn gweld rhaglen sylweddol o weithgareddau beicio yn cael eu datblygu yn y brifddinas.
Image
Mae trefniadau newydd ar gyfer gwasanaethau cyflogaeth newydd ledled y ddinas wedi eu datgelu gan y Cyngor.
Image
Bydd dod o hyd i ffyrdd o Wella economi’r hwyrnos yng Nghaerdydd a sicrhau Baner Borffor i’r ddinas yn cael ei drafod gan Gabinet Cyngor Caerdydd pan fydd yn ystyried strategaeth Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus (BGC) newydd ar gyfer y ddinas.
Image
Ymddangosodd ADEILADWR TWYLLODRUS Marc Foley, cyfarwyddwr MAF Construction and Sons Ltd sydd bellach wedi'i ddiddymu, o flaen Llys Ynadon Caerdydd ddoe ar ôl pledio'n euog i dri chyhuddiad o dan Reoliadau Amddiffyn Defnyddwyr.
Image
Bydd cychwyn campus i chweched Ŵyl Llên Plant Caerdydd pan fydd y beiciwr Olympaidd Syr Chris Hoy yn cyrraedd Neuadd y Ddinas ar gefn beic ddydd Mawrth 12 Rhagfyr i gyflwyno ei lyfr newydd o'i gyfres ar gyfer darllenwyr ifainc; Flying Fergus 7: The Wreck
Image
Bydd pob un o’r ffyrdd yng nghanol y ddinas ar gau yn ystod gêm Cymru ac Awstralia yn Stadiwm Principality ddydd Sadwrn 11 Tachwedd. Mae disgwyl y bydd torf o fwy na 70,000 ac mae’r awdurdodau yn cynghori pob deiliad tocyn i gynllunio eu taith ymlaen ll