Diweddaraf Datganiadau

Image
Bydd rhaid i Gyngor Caerdydd ddod o hyd i £24miliwn er mwyn mantoli’r cyfrifon y flwyddyn nesaf.
Image
Cafodd gweledigaeth o ddatblygu cymunedau cysylltiedig ac adeiladu cartrefi ar gyfer y dyfodol ei hamlinellu yng Nghynllun Busnes Cyfrif Refeniw Tai (HRA) Cyngor Caerdydd ar gyfer 2017/18.
Image
Mae cwmni o Gaerdydd a'i gyfarwyddwr wedi derbyn dirwy o £10,000 ar ôl darganfod cynnwys brechdan ar werth yn un o’r siopau a oedd 45 diwrnod yn hŷn na’r dyddiad darfod.
Image
Bydd Rasio Beiciau Modur yn ôl ym Mhrifddinas Cymru ddydd Sadwrn hwn ar gyfer yr Adrian Flux British FIM Speedway Grand Prix.
Image
Mae parciau a mannau gwyrdd hyfryd Caerdydd unwaith eto wedi ennill Gwobr fawreddog y Faner Werdd.
Image
Bydd un o gyfleusterau ailgylchu mwyaf Cymru yn agor yn swyddogol yng Nghaerdydd ddydd Mawrth, gyda’r nod o gystadlu â dinasoedd gorau’r byd ym maes ailgylchu.
Image
Mae rhaglen gwerth miliwn o bunnau i uwchraddio goleuadau mewn 22 o ysgolion yng Nghaerdydd wedi arbed gwerth 1,168,638 kWh o ynni.
Image
Caerdydd sydd ar frig y rhestr o'r hoff leoliadau gwyliau yr haf yma.
Image
Bydd diwrnod agored yn cael ei gynnal yn Amlosgfa Draenen Pen-y-graig er mwyn ceisio chwalu mythau a chamddealltwriaeth gyffredin o'r broses amlosgi, ac er mwyn codi ymwybyddiaeth y cyhoedd o wasanaethau sydd ar gael i bobl sydd wedi cael profedigaeth.
Image
Bellach, Caerdydd yw’r ail awdurdod lleol yng Nghymru i lofnodi siarter ‘Marw i Weithio’ TUC Cymru.
Image
Mae landlord o Gaerdydd a anwybyddodd gynllun Rhentu Doeth Cymru'n wynebu dirwy o dros £3,500 am beidio â chydymffurfio.
Image
Bydd Her Ddarllen yr Haf yn digwydd cyn bo hir a bydd parti llawn hwyl yn cael ei gynnal yn Hyb y Llyfrgell Ganolog i ddathlu ei lansiad.
Image
Bu i Arweinydd Cyngor Caerdydd annerch cynulleidfa fawr er mwyn cyflwyno cynllun pum mlynedd uchelgeisiol ei weinyddiaeth ar gyfer y ddinas
Image
Mae Llywydd UEFA wedi canmol Caerdydd i’r cymylau, gan ddweud bod Caerdydd wedi "cyflawni'n gwbl ragorol" yn ystod wythnos ffeinal Cynghrair y Pencampwyr.
No Image
Bu seremoni torri tywarchen yn Ysgol Gynradd Howardian ym Mhen-y-lan yr wythnos hon i ddathlu dechrau'r gwaith o adeiladu cartref pwrpasol newydd yr ysgol.
No Image
Mae Cyngor Caerdydd yn ymrwymedig i wella diogelwch ffyrdd y ddinas ac annog pobl i ddefnyddio dulliau cynaliadwy o deithio drwy weithredu mwy o ardaloedd 20 MYA o amgylch y ddinas.