Diweddaraf Datganiadau

Image
Dydd Sadwrn yma, 7 Hydref, bydd Amgueddfa Stori Caerdydd yn cymryd rhan yn y digwyddiad ‘Palasau Hynod Ddifyr', ymgyrch a gynhelir ledled y DU i annog y gymuned i gymryd rhan mewn gweithgareddau celfyddydol, diwylliannol a gwyddonol.
Image
Cafodd Penny Press UK Ltd eu gorchymyn i dalu mwy na £24,000 yn Llys Ynadon Caerdydd.
Image
Mae disgwyl i Bwyllgor Craffu Amgylcheddol Caerdydd dderbyn eitem ar wasanaethau tacsi Caerdydd yn ei gyfarfod ar ddydd Mawrth, 3 Hydref 2017.
Image
Mae cannoedd o bobl o sefydliadau ledled y DU wedi dod ynghyd yn Neuadd y Ddinas Caerdydd fel rhan o ymrwymiad i daclo Camfanteisio'n Rhywiol ar Blant.
Image
Mae disgwyl i Bwyllgor Craffu Amgylcheddol Caerdydd dderbyn eitem ar Reoli Hylendid Bwyd yng Nghaerdydd yn ei gyfarfod ar ddydd Mawrth, 3 Hydref 2017.
Image
Mae gwaith arloesol i gynhyrchu pŵer o gaeau solar symudol yn mynd rhagddo yn Nepo Ffordd Lamby Cyngor Caerdydd ac ar Ynys Echni.
Image
Cynhelir Gŵyl Inside Out ar Barc Bute yfory (Medi 30) Er mwyn diogelwch y bobl hynny fydd yn gadael Parc Bute ar ddiwedd y digwyddiad, fe fydd ffyrdd ynghau yng nghanol y ddinas rhwng 10.30pm ac 11.30pm.
Image
Mae Rhentu Doeth Cymru wedi llwyddo i erlyn dau landlord arall am iddynt beidio â dod yn drwyddedig o dan y cynllun.
Image
Mae dechrau yn yr ysgol gynradd neu bontio o'r ysgol gynradd i'r ysgol uwchradd yn gyfnod cyffrous i blant a rhieni.
Image
Bydd cerflun o Mohandas Karamchand Gandhi yn cael ei ddadorchuddio ym Mae Caerdydd am tua 3.20pm ddydd Llun 2 Hydref.
Image
Mewn llai na mis, bydd dynion o bob oedran yn gwisgo pâr o esgidiau menywod ac yn dod i brifddinas Cymru i ddangos eu cefnogaeth i'r ymgyrch i ddileu trais yn erbyn merched, cam-drin domestig a thrais rhywiol.
Image
Cynhaliwyd digwyddiad ar Gampws Cymunedol y Dwyrain i nodi cwblhau gwaith adeiladu allanol ar gartref newydd Ysgol Uwchradd y Dwyrain a Choleg Caerdydd a'r Fro.
Image
Lansiwyd Gwasanaeth Awtistiaeth Integredig Caerdydd a'r Fro yn Neuadd y Sir heddiw.
Image
Mae'r tyrchu wedi dechrau ar safle dwy ysgol gynradd yng ngogledd Caerdydd, gan nodi dechrau'r gwaith i adeiladu cartref newydd sbon danlli i Ysgol Gynradd Gabalfa ac Ysgol Gymraeg Glan Ceubal.
Image
Bydd Hanner Marathon Caerdydd yn digwydd 1 Hydref a gyda 25,000 o bobl yn cymryd rhan yn y digwyddiad – bydd Caerdydd yn brysur dros ben! Er mwyn sefydlu a thynnu pentref y ras i lawr ar gyfer y digwyddiad, byddwn yn cau ffyrdd yn y Ganolfan Ddinesig o
Image
Daw Wythnos y Glas â miloedd o fyfyrwyr newydd i Gaerdydd, a fydd yn barod i ddechrau ar dair blynedd o waith caled, astudio ac ambell i noson allan.