Diweddaraf Datganiadau

Image
Mae arwr o gyflogai o Gyngor Caerdydd wedi gwneud ei orau glas i achub pobl.
Image
Mae Cyngor Caerdydd wedi gweithio'n ddiflino i raeanu'r priffyrdd ledled Caerdydd. Oherwydd yr amgylchiadau dros nos, aeth yn anodd iawn i fynd a dod ar y ffyrdd.
Image
O ganlyniad i amodau tywydd gwael, byddem yn annog pobl i beidio â mentro allan oni bai bod eu siwrnai yn gwbl hanfodol.
Image
Mae Cyngor Caerdydd wedi gweithio’n ddiflino i raeanu’r prif lwybrau ar draws Caerdydd. Mae’r tywydd heno’n golygu bod y ffyrdd yn anodd iawn i gerbydau
No Image
O ganlyniad i dywydd eithafol a'r galw sylweddol mae hyn wedi'i roi ar y cyngor, byddwn ond yn gallu at gyweirio eich eiddo cyngor os ystyriwn fod bygythiad i fywyd neu berygl o anaf.
Image
Mae'r wybodaeth hon yn ychwanegol at y diweddariad cynharach hwnnw
Image
Oherwydd y rhybudd tywydd eithafol, mae Cyngor Caerdydd yn cynghori pob ysgol i aros ar gau fory, Dydd Gwener 2 Mawrth
Image
Mae'r Swyddfa Dywydd wedi diweddaru eu rhybuddion i ddydd Iau 1 Mawrth. Y Rhybudd Ambr yw bellach y lefel uchaf o Rybudd Ambr bosib o 12.00 (ganol dydd) dydd Iau 1 Mawrth.
Image
1) Pam mae Caerdydd yn defnyddio goleuadau LED i oleuo strydoedd? Mae buddion sylweddol i ddefnyddio Goleuadau LED. Maen nhw’n effeithlon iawn yn trosi ynni’n olau. Felly rydych chi’n cael yr un safon o olau am gost lai o lawer. Mae hefyd ostyngiad sylwe
Image
Mae galwadau ar Lywodraeth y DU i fanteisio ar gyfle prin i dorri hyd siwrneiau trên rhwng Caerdydd a Bryste er mwyn hybu cyflogaeth ac economi'r rhanbarth.
Image
Mae Cyngor Caerdydd yn apelio ar unigolion sy’n cysgu ar strydoedd y ddinas i ddod dan do a defnyddio’r amrywiaeth eang o wasanaethau sydd ar gael.
Image
Bydd caffi demensia newydd yn cael ei lansio yn y ddinas wythnos hon.
Image
Mae gwasanaeth llawn Credyd Cynhwysol yn dod i’r ddinas yr wythnos nesaf ac mae Cyngor Caerdydd â chynlluniau yn eu lle i helpu pobl y mae'r newidiadau yn effeithio arnynt.
Image
• Mae mynd i’r afael â chysgu ar y stryd yn y ddinas yn flaenoriaeth i’r Cyngor ac rydym yn gweithio gyda phartneriaid i gyflawni Strategaeth Cysgu ar y Stryd, gan gynnwys mabwysiadu polisi ‘Dim Noson Gyntaf Allan’ a threialu dulliau newydd, gan gynnwys
Image
Mae Cyngor Caerdydd wedi amlinellu ei nod i ddarparu 2,000 o Dai Cyngor newydd i helpu i fodloni’r galw cynyddol am dai cymdeithasol o safon yn y ddinas.
Image
Torrodd Lois Driscoll o Ysgol Gynradd Gabalfa ei gwallt yn yr ysgol heddiw, er mwyn codi arian i Ymddiriedolaeth The Little Princess.