Diweddaraf Datganiadau

Image
Mae Pwyllgor Craffu'r Economi a Diwylliant Cyngor Caerdydd am glywed barn y cyhoedd ar y ffordd mae Canolfannau Hamdden yn cael eu rheoli'n y ddinas.
Image
Dywedodd y Cynghorydd Lynda Thorne, yr Aelod Cabinet dros Gymunedau a Thai: “Mae hon yn farwolaeth drasig ac rydym yn meddwl am y teulu ar yr adeg anodd hwn. Mae’r Heddlu wedi cadarnhau nad yw’n farwolaeth amheus ac y bydd rhaid i ni nawr aros am ganlyn
Image
Mae Caerdydd yn mynd yn wyrddach fyth, diolch i’r 150 coeden newydd sy’n cael eu plannu yn strydoedd a pharciau’r ddinas.
Image
MAE’R adeiladwr twyllodrus Marc Foley, cyfarwyddwr MAF Construction and Sons Ltd, sydd bellach wedi'i ddiddymu, wedi’i garcharu am bedwar mis ar ôl pledio'n euog i dri chyhuddiad o dan Reoliadau Amddiffyn Defnyddwyr.
Image
Bydd Cymru yn herio De Affrica yn Stadiwm Principality Ddydd Sadwrn 2 Rhagfyr a chynghorir pawb sydd yn dod i wylio’r gêm adael digon o amser i gael i mewn i’r stadiwm yn dilyn y camau diogelwch mwy trylwyr.
Image
Bydd arddangosfa newydd ar hanes Parc Bute yn agor yn Amgueddfa Stori Caerdydd ar 2 Rhagfyr.
Image
Mae Estyn, bwrdd arolygu addysg Cymru, wedi cyhoeddi adroddiad heddiw yn tynnu Ysgol Uwchradd y Dwyrain, Tredelerch, Caerdydd o'r categori mesurau arbennig.
Image
24/11/17 - Ticketline UK
Yn dilyn y newyddion fod Ticketline UK wedi mynd i ddwylo'r gweinyddwyr, hoffem roi sicrwydd i gwsmeriaid sydd wedi prynu tocynnau ar gyfer Groto Siôn Corn yng Nghastell Caerdydd a lansiad Gŵyl Llên Plant Caerdydd gyda Syr Chris Hoy ar 12 Rhagfyr drwy Ti
Image
Bydd hyb cymunedol newydd, sy’n cynnig rhagor o wasanaethau a gwasanaethau gwell i gwsmeriaid, yn agor yn Llanisien yr wythnos nesaf.
Image
CERDDED NEU FEICIO? Byw’n lleol ac yn dod i mewn i’r ddinas i siopa neu i gyfarfod ffrindiau? Beth am guro’r traffig trwy gerdded neu feicio?
Image
Mae Cyngor Caerdydd yn codi ymwybyddiaeth o’r gwahaniaeth rhwng cerbydau hacni (tacsis) a cherbydau llogi preifat.
Image
Mae Canolfan Dŵr Gwyn Ryngwladol Caerdydd wedi’i henwi fel y 'Tîm Diddanu Gorau' yng Ngwobrau Lletygarwch Cymru 2017.
Image
Mae gweithiwr y cyngor, sy’n ymroi i wella iechyd a lles pobl ddigartref yn y ddinas wedi derbyn cydnabyddiaeth ar ffurf Gwobr Tai Cymru 2017.
Image
Mae timau croesi ysgolion yng Nghaerdydd yn cael iwnifformau newydd, diolch i fargen newydd gyda cyflogwr lleol, Admiral.
Image
Bydd Cymru yn herio Seland Newydd yn Stadiwm Principality Ddydd Sadwrn 25 Tachwedd a dylai pawb sydd yn dod i wylio’r gêm adael digon o amser i gael i mewn i’r stadiwm yn dilyn y camau diogelwch mwy trylwyr.
Image
Daeth myfyrwyr o ddwy o ysgolion uwchradd Caerdydd i Siambr Cyngor Neuadd Y Sir heddiw, dydd Gwener 17 Tachwedd, i gwrdd â gwleidyddion lleol fel rhan o Wythnos Seneddol y DU.