Diweddaraf Datganiadau

Image
Arferai cychod gwenyn ym Mharc Bute gynhyrchu mêl i’r teulu Bute cyfoethog a’u gwesteion yng Nghastell Caerdydd ond aeth 60 mlynedd heibio ers i fêl gael ei gynhyrchu yn y parc yng nghanol y ddinas.
Image
Mae enwebiadau bellach ar agor i Wobrau Ysbrydoli 2017, sy'n cydnabod pobl sy'n sefyll yn erbyn bwlio.
Image
Mae gast Boxer Croes dwyflwydd oed o’r enw Fiona wedi’i dwyn o Gartref Cŵn Caerdydd!
Image
Ddydd Sadwrn, bydd Gorymdaith y Cerbydau Rhwysg yn dathlu 12 mlynedd ers y Ratha Yatra rhwng 1pm a 5pm ym Mharc Bute.
Image
DoughtyBu i'r AS Stephen Doughty ymweld â DGRhC heddiw (dydd Gwener, 28 Gorffennaf) i ganu clod y ganolfan a'i datgan hi'r ganolfan ragoriaeth orau am helpu cyn-filwyr wedi'u hanafu yn y gymuned.
Image
Os ydych chi wastad wedi bod eisiau gwybod beth yw gwerth y paentiad yr ydych chi wedi'i etifeddu, neu efallai'r fâs Tsieineaidd y gwnaethoch chi ei phrynu am bris rhad yn eich gwerthiant cist car lleol, yna Castell Caerdydd yw’r lle i fod fis nesaf!
Image
Mae gwefan newydd wedi ei lansio yn cynnig siop untro i breswylwyr Caerdydd a Bro Morgannwg i allu derbyn gwybodaeth am ystod o wasanaethau llesiant, gweithgareddau a’r cymorth sydd ar gael iddynt hwy a’u teuluoedd
Image
Mae Aelod Cabinet Cyngor Caerdydd dros Dai a Chymunedau, y Cynghorydd Lynda Thorne, wedi croesawu newyddion bod Llywodraeth Cymru wedi cymeradwyo cais yr awdurdod i atal yr Hawl i Brynu.
Image
Mae Ysgol Gynradd Severn yng Nglan-yr-afon yn dathlu llwyddiant mewn cynllun gan Iechyd Cyhoeddus Cymru ar ôl cael ei gydnabod â Gwobr Ansawdd Genedlaethol gan Lywodraeth Cymru.
Image
Mae hyb diweddaraf y ddinas yn agor yr wythnos nesaf, yn dod â gwasanaethau a chyfleusterau i galon y gymuned.
Image
Mae Bwyd a Hwyl, rhaglen gyfoethogi benigamp Caerdydd dros wyliau'r haf, wedi ennill ei seithfed gwobr yn Ngwobrau Catey 2017.
Image
Mae llawer o waith wedi ei wneud i lanhau strydoedd deheuol dinas Caerdydd dros y pum wythnos ddiwethaf.
Image
Mae'r gwaith i adeiladu ysgol gynradd cyfrwng Cymraeg yng Nghaerdydd yn mynd rhagddo, gan nodi dechrau project a fydd yn dyblu maint Ysgol Glan Morfa yn Sblot.
Image
Mae ymgyrch newydd wedi’i lansio ar draws y ddinas, sydd â’r bwriad o atal gwastraff gardd rhag cael ei halogi!
Image
Mae gyrru beiciau modur a chwadiau oddi ar y ffordd nad ydynt wedi’u cofrestru â DVLA ar ffyrdd neu dir parc yn anghyfreithlon ac mae camau gorfodi ar waith.
Image
Mae Cylch Chwarae Fun Start yn dathlu cwblhau Cynllun Cyn Ysgolion Iach a Chynaliadwy Caerdydd yn gyntaf o blith y Meithrinfeydd.