Diweddaraf Datganiadau

Image
Mae tenant twyllodrus a is-osododd ei heiddo cyngor wedi cael gorchymyn cosb gymunedol a gorchymyn i dalu’n ôl dros £800.
Image
Bu cynifer â 137 o ddynion yn y Brifddinas heddiw i gerdded milltir mewn esgidiau menyw a dangos eu cefnogaeth i'r Rhuban Gwyn, yr ymgyrch y mae dynion yn ei harwain i atal trais yn erbyn menywod, cam-drin domestig a thrais rhywiol.
Image
Bydd y Cyngor yn symud i gasgliadau gwastraff gardd y Gaeaf misol o 6 Tachwedd gyda’r holl gartrefi yn symud i’r drefn newydd erbyn 27 Tachwedd
Image
Caiff cylchfan Croes Cwrlwys a’r A48 i Tumble Hill wynebau newydd mewn dau gam yn ystod y mis nesaf.
Image
Mae Ymgyrch Carwch Eich Caerdydd yn lansio menter newydd i annog pobl i roi o’u hamser i gadw eu cymuned yn lân a thaclus.
Image
Caiff BENTHYCIWR ARIAN DIDRWYDDED - Robert Gareth Sparey, 55 oed o’r Gilgant yng Nghaerffili ei ddedfrydu am lu o droseddau ar 1 Rhagfyr yn Llys y Goron Caerdydd.
Image
Bydd holl strydoedd canol y ddinas ar gau ar gyfer un o gemau bocsio mwyaf erioed yng Nghaerdydd.
Image
Glywsoch chi am y chwedl adnabyddus am 500 o feirdd a ddienyddiwyd gan y Brenin Edward I am beidio â chanu mawl iddo mewn gloddest yng Nghastell Trefaldwyn ym 1277?
Image
Mae Storey Arms wedi'i ganmol am yr effaith cadarnhaol y mae'n ei gael ar ddisgyblion pan maent yn dychwelyd i'r ysgol ar ôl cymryd rhan mewn ystod o brofiadau yn y ganolfan gweithgareddau addysg a redir gan Gyngor Caerdydd.
Image
Caiff detholiad o baentiadau a cherfluniau gan yr arlunydd lleol, Charles Byrd, eu harddangos yn Amgueddfa Stori Caerdydd i ddathlu cyflawniadau'r arlunydd 100 oed.
Image
Mae'r ymgyrch i sicrhau dyfodol cerddoriaeth fyw ar Stryd Womanby yng Nghaerdydd wedi derbyn hwb mawr heddiw.
Image
Daeth Arweinwyr a Meiri'r Dinasoedd Craidd ynghyd yng Nghaerdydd i alw ar y Llywodraeth i weithredu’n fwy ar lygredd aer, sy’n gyfrifol am 15,000 o farwolaethau ar draws y 10 dinas bob blwyddyn.
Image
Bydd y syniad o symud gwyliau ysgol yng Nghaerdydd yn cael ei gyfeirio at Lywodraeth Cymru i'w ystyried dan gynlluniau a roddwyd ymlaen mewn adroddiad i Gabinet y cyngor.
Image
Mae Cyngor Caerdydd yn creu cynlluniau i gam nesaf buddsoddiad gwerth miliynau o bunnoedd yn ysgolion y ddinas.
Image
Bydd cynlluniau i sicrhau 30 o gartrefi newydd sbon mewn ardal yn y ddinas lle mae galw mawr am dai yn cael eu trafod wythnos nesaf.
Image
Bydd Cyngor Caerdydd yn pennu timau i lanhau dail o strydoedd y ddinas o ddydd Llun (9 Hydref) ymlaen.