Diweddaraf Datganiadau

Image
Mae cynnig £10 miliwn i helpu i hybu gwaith adfywio a buddsoddi mewn cymunedau’n cael ei lunio gan Gyngor Caerdydd.
Image
Agwedd bwysig ar Fasnach Deg yw dangos cenedlaethau’r dyfodol y buddion o brynu Masnach Deg. Yn ein holl ysgolion ers 2006, rydym ond wedi gweini bananas Masnach Deg i fyfyrwyr. Mae’r coffi, te, siocled, ffyn siwgr, sudd oren, cwcis a gwahanol farrau b
Image
Mae gwaith hanfodol wedi'i wneud i adfer ac adnewyddu Cofeb Rhyfel Tredelerch, gan ddychwelyd y gofeb i'w hen gyflwr.
Image
Ledled y wlad, mae pobl yn dathlu wythnos Genedlaethol y Prentisiaethau.Un o’r ffyrdd mae pobl yn gwneud hynny yw trwy dynnu sylw at gyflawniadau a llwyddiannau prentisiaid. Mae dau brentis yn cael eu cydnabod trwy enwebiad ar gyfer dyfarniad cenedlaeth
Image
Mae'r Gynghrair Sgiliau Ansawdd, sy'n dathlu llwyddiant a chyflawniadau prentisiaid a'u cyflogwyr, wedi gwobrwyo Rheoli Gwastraff Cyngor Caerdydd gyda dwy anrhydedd yng ngwobrau mawreddog eleni
Image
Mae asiantaeth gosod tai wedi’i herlyn am y tro cyntaf yng Nghaerdydd am fethu â rheoli eiddo rhent i’r safonau cyfreithiol gofynnol, gan roi bywyd tenantiaid mewn perygl.
Image
Mae gwaith i greu cyfleuster chwarae newydd sbon i blant yn Llanedern wedi’i gwblhau.
Image
Bydd ffioedd cerbydau hacni yng Nghaerdydd yn cynyddu ar 12 Mawrth 2018.
Image
Bydd Cymru yn chwarae’r Eidal yng ngemau’r 6 Gwlad Natwest yn Stadiwm Principality ddydd Sul 11 Mawrth.
Image
Bu staff Cyngor Caerdydd, gan herio gwynt a glaw rhewllyd, stormydd eira a lluwchfeydd, yn gweithio o gwmpas y cloc mewn ymateb i'r tywydd eithafol, gan gadw pobl yn ddiogel a galluogi'r Gwasanaethau Brys i weithredu.
Image
Bydd cynllun amddiffyn yr arfordir newydd gwerth £11m er mwyn helpu i amddiffyn dwyrain Caerdydd rhag llifogydd yn cael ei drafod gan Gabinet y Cyngor ddydd Iau, 15 Mawrth.
Image
Caiff cynigion ar gyfer agor mynwent newydd yng ngogledd y ddinas a allai gynnig ateb hirdymor i'r diffyg mannau claddu yng Nghaerdydd yng nghyfarfod Cabinet y Cyngor ddydd Iau 15 Mawrth.
Image
Dyma'r newyddion diweddaraf ar y ffyrdd, y tywydd, agoriadau ysgol a chasgliadau gwastraff wrth i'r eira ddechrau toddi ac mae pethau'n dechrau mynd yn ôl i’r arferol. Dyna i gyd o'r Cyngor am heno, byddwn ni'n ôl gyda chi fore yfory.
No Image
Mae Cyngor Caerdydd wedi cynghori holl ysgolion y ddinas i agor yfory, dydd Llun, 5 Mawrth, ble bynnag y bo’n bosibl, yn dilyn y tywydd garw wythnos diwethaf.
Image
Ers dydd Llun, mae Cyngor Caerdydd wedi taenu mwy na 500 tunnell o raean - 450 dros y tridiau diwethaf yn unig.
Image
Gyda'r tywydd yn gwella'n raddol, a chyda disgwyl i'r eira ddechrau toddi o fory ymlaen, mae'r cynllun canlynol wedi'i lunio ar gyfer casgliadau gwastraff.