Diweddaraf Datganiadau

Image
Ydych chi erioed wedi dyfalu beth yn union sy’n digwydd i'ch sbwriel pan fyddwch yn ei roi allan i'w ailgylchu? Wel, dyma eich cyfle i gael gwybod.
Image
Bydd Penwythnos Mawr Pride yn cael ei gynnal ar benwythnos gŵyl y banc mis Awst rhwng Dydd Gwener 25 a Dydd Sul 27 Awst.
Image
Mae preswylwyr ledled y ddinas yn meddiannu’r strydoedd er mwyn cadw’u cymunedau’n lân ac yn daclus fel rhan o Ymgyrch Carwch Eich Cartref.
Image
Dewch draw i Amgueddfa Stori Caerdydd am gyfle i fod yn blentyn eto gan ddathlu gemau o’r oes a fu mewn diwrnod llawn hwyl i’r teulu.
Image
Mae milgi o Gartref Cŵn Caerdydd wedi bod ar raglen anifeiliaid anwes boblogaidd Channel 4, ‘Animal Rescue Live’.
Image
Mae rhan fawr o un o ffyrdd mwyaf Caerdydd wedi’i hail-adeiladu mewn cynllun a welsai ran o’r hen ffordd yn cael ei hailgylchu
Image
Gallwch ddisgwyl tridiau'n llawn o gyffro'r byd chwaraeon, cerddoriaeth a hwyl i'r teulu dros benwythnos Gŵyl y Banc wrth i Ŵyl Harbwr Caerdydd ddychwelyd gyda sblash anhygoel.
Image
Mae canlyniadau Lefel A a gyhoeddwyd heddiw wedi dangos cynnydd yn nifer y graddau A* i A yng Nghaerdydd a chyfradd llwyddiant gyffredinol yr un fath â'r llynedd.
Image
Dathlwyd 70ain pen-blwydd Diwrnod Annibyniaeth India gyda dathliad arbennig yn y Plasty yng Nghaerdydd
Image
Gofynnir i breswylwyr yng Nghaerdydd pa mor iach a hapus maen nhw’n teimlo, fel rhan o arolwg blynyddol y Cyngor ar ei wasanaethau a boddhad cyffredinol gyda’r ddinas.
Image
Aeth y triniwr gwallt, Andreas Lazarou, o flaen ei well yn Llys Ynadon Caerdydd ac fe’i cafwyd yn euog o feddiannu 1,534 eitem anghyfreithlon yn cynnwys gwisgoedd ffansi anniogel i blant a theganau Pokémon ffug.
Image
Mae gyrru beics neu feics pedair olwyn oddi ar y ffordd ar dir agored y Cyngor neu ar ffyrdd heb yswiriant yn anghyfreithlon a chaiff eich cerbyd ei ddal a’i gymryd.
Image
Mae’r Tîm Glanhau wedi symud i Drelái wythnos yma i godi sbwriel, glanhau gylïau a mannau agored a thrwsio palmentydd fel rhan o Ymgyrch Carwch Eich Cartref Cyngor Caerdydd.
Image
Bydd un deg chwech o bobl o Gaerdydd a ddewiswyd yn arbennig yn cymryd rhan yn Ras Faton y Frenhines Gemau’r Gymanwlad 2018 pan fydd yn cyrraedd y ddinas y mis nesaf
Image
Cyflwynwyd 14,054 o Hysbysiadau Tâl Cosb (HTCau) am dramgwyddau parcio a 29,234 o HTCau am yrru’n anghyfreithlon mewn lonydd bws, a stopio mewn cyffordd bocs melyn neu ar linellau igam-ogam yn chwarter cyntaf y flwyddyn ariannol hon.
Image
Mae preswylwyr mewn cartref ymddeol wedi dod yn fwy actif diolch i ddosbarth ymarfer corff wedi’i drefnu trwy Dewis Cymru