Diweddaraf Datganiadau

Image
Mae landlord yng Nghaerdydd wedi cael dirwy o fwy na £4,000 ar ôl i'r llys gael gwybod bod tri fflat yr oedd yn eu rheoli heb systemau larwm tân gweithredol, yn ogystal â system drydanol beryglus ac offer cegin diffygiol.
Image
Mae Cyngor Caerdydd yn gwneud apêl mewn partneriaeth â Chymdeithas Tai Cadwyn am roddion o esgidiau merched maint wyth neu fwy.
Image
Ganed Roald Dahl – a ddewiswyd fel hoff awdur y DU yn y flwyddyn 2000 i nodi Diwrnod Llyfr y Byd – yn Llandaf ar 13 o Fedi, 1916, i rieni o Norwy.
Image
Mae ymgynghoriad ar y gweill ar ddull newydd o gynnig gwasanaethau cyflogaeth yn y ddinas.
Image
Dywedodd yr Aelod Cabinet dros Hamdden a Diwylliant, y Cynghorydd Peter Bradbury: "Mae'r Cyngor wedi derbyn mwy na 200 o alwadau ynglŷn â Storm Aileen a achosodd ddifrod ar draws y ddinas neithiwr gan chwythu coed a changhennau drosodd
Image
Cynhelir y gynhadledd ddigidol fwyaf yng Nghymru yn Tramshed yn Grangetown ar 18 a 19 Medi.
Image
Agorodd ysgol uwchradd newydd ddiweddaraf Caerdydd ei drysau am y tro cyntaf yn gynharach y mis hwn, wrth i staff a myfyrwyr gyrraedd ar gyfer dechrau'r tymor yn Ysgol Uwchradd y Gorllewin yn Nhrelái.
Image
Mae Cartref Cŵn Caerdydd ac Uned Rheoli Achosion Brys Cyngor Caerdydd wedi ennill gwobrwyon gan RSPCA Cymru am eu hymdrechion i wella llesiant anifeiliaid.
Image
Mae cwmni technoleg ariannol o Gymru, sydd â chefnogaeth Cyngor Caerdydd, wedi dod yn un o’r unig gwmnïau yn y DU i ymuno â rhaglen gyflymu unigryw a newydd yn Dubai.
Image
Mae chwech o arwyr ifanc Roald Dahl yn barod i’w dadorchuddio, mewn lleoliadau godidog ar draws y DU, fel modelau LEGO® unigryw i ddathlu Diwrnod Dahl - y dathliad byd eang ar gyfer un o brif storïwyr y byd.
Image
Caerdydd fydd yn cynnal cam olaf ras feicio Taith Prydain OVO Energy am y tro cyntaf erioed ar 10 Medi.
Image
Efallai bod Traeth Bae Caerdydd yn dal i ddenu pobl sydd am dorheulo i lannau'r dŵr, ond mae pobl yn dechrau meddwl am atyniad gorau'r gaeaf yn y ddinas, sef Gŵyl y Gaeaf Caerdydd, gyda thocynnau ar werth o 1 Medi (cardiffswinterwonderland.com).
Image
Mae Cyngor Caerdydd yn cyflwyno gwasanaeth newydd fydd yn helpu rhai o drigolion mwyaf bregus y ddinas.
Image
Ym mis Medi 1947, cafodd Caerdydd yr anrheg orau erioed pan gyflwynodd 5ed Ardalydd Bute Gastell Caerdydd a’i barcdir i’w dinasyddion. I nodi 70 mlwyddiant y digwyddiad anhygoel hwn, Bydd y Castell yn mynd yn ôl i’r 40au am ddiwrnod yn llawn nostalgia ar
Image
Ffyrdd ar gau yn ystod ras 10K Aren Cymru ddydd Sul (3 Medi)
Image
Gosodwyd arwyneb newydd ar ffyrdd ledled y ddinas i sicrhau eu bod mewn cyflwr da.