Diweddaraf Datganiadau

Image
Dewiswyd Caerdydd i gymryd rhan mewn partneriaeth gyffrous a fydd yn gweld rhaglen sylweddol o weithgareddau beicio yn cael eu datblygu yn y brifddinas.
Image
Mae trefniadau newydd ar gyfer gwasanaethau cyflogaeth newydd ledled y ddinas wedi eu datgelu gan y Cyngor.
Image
Bydd dod o hyd i ffyrdd o Wella economi’r hwyrnos yng Nghaerdydd a sicrhau Baner Borffor i’r ddinas yn cael ei drafod gan Gabinet Cyngor Caerdydd pan fydd yn ystyried strategaeth Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus (BGC) newydd ar gyfer y ddinas.
Image
Ymddangosodd ADEILADWR TWYLLODRUS Marc Foley, cyfarwyddwr MAF Construction and Sons Ltd sydd bellach wedi'i ddiddymu, o flaen Llys Ynadon Caerdydd ddoe ar ôl pledio'n euog i dri chyhuddiad o dan Reoliadau Amddiffyn Defnyddwyr.
Image
Bydd cychwyn campus i chweched Ŵyl Llên Plant Caerdydd pan fydd y beiciwr Olympaidd Syr Chris Hoy yn cyrraedd Neuadd y Ddinas ar gefn beic ddydd Mawrth 12 Rhagfyr i gyflwyno ei lyfr newydd o'i gyfres ar gyfer darllenwyr ifainc; Flying Fergus 7: The Wreck
Image
Bydd pob un o’r ffyrdd yng nghanol y ddinas ar gau yn ystod gêm Cymru ac Awstralia yn Stadiwm Principality ddydd Sadwrn 11 Tachwedd. Mae disgwyl y bydd torf o fwy na 70,000 ac mae’r awdurdodau yn cynghori pob deiliad tocyn i gynllunio eu taith ymlaen ll
Image
Mae Caerdydd yn ffarwelio â'r ffwdan o ffeindio mannau parcio wrth i system barcio clyfar newydd sy'n helpu gyrwyr i ddod o hyd i le parcio ar ap ffôn clyfar fynd yn fyw'r wythnos hon.
Image
Mae'r Sefydliad Cyflog Byw wedi enwi Cyngor Caerdydd fel ei Bencampwr Cyflog Byw i Gymru ar gyfer 2017-18.
Image
Mae disgwyl i Bwyllgor Craffu Amgylcheddol Caerdydd dderbyn eitem dan y pennawd Grangetown Werddach - Diweddariad i Aelodau yn ei gyfarfod ar ddydd Mawrth 7 Tachwedd.
Image
Bydd Parc Bute yn dathlu Siartr newydd ar gyfer Coed, Coedwigoedd a Phobl mewn digwyddiad arbennig pan fydd ychwanegiad newydd i'r Parc yn cael ei ddatgelu.
Image
Caiff y modd y mae Cyngor Caerdydd yn rheoli coed ar ei diroedd ei drafod mewn cyfarfod y Pwyllgor Craffu yr wythnos nesaf.
Image
Cynhelir seremoni agoriadol Maes Coffa Cenedlaethol Cymru 2017 yng Nghastell Caerdydd ar ddydd Mercher 8 Tachwedd.
Image
Mae darganfod benthycwyr arian didrwydded a thwyll fasnachwyr, archwilio i fwytai budr a thacsis nad ydynt yn addas ar gyfer y ffordd yw rhai o’r swyddi a nodwyd mewn adroddiad newydd a gymeradwywyd gan Gabinet Cyngor Caerdydd ar ddydd Iau 2 Tachwedd
Image
Ddydd Iau 9 Tachwedd, bydd deg disgybl blwyddyn naw o Ysgol Uwchradd Fitzalan yn cymryd yr awenau yn Amgueddfa Stori Caerdydd.
Image
Mae ymgynghoriad chwe wythnos o hyd ar gynigion cyllideb Cyngor Caerdydd ar gyfer 2018/19 wedi dechrau heddiw, ddydd Iau, Tachwedd 2, ac mae trigolion yn cael eu hannog i rannu eu barn.
Image
Cynhelir Sbarcs yn the Parc yng Nghae’r Gored Ddu y Sadwrn hwn ac nid yng Nghae Cooper fel yr hysbysebwyd yn flaenorol.