Diweddaraf Datganiadau

Image
Mae Cyngor Caerdydd yn codi ymwybyddiaeth o’r gwahaniaeth rhwng cerbydau hacni (tacsis) a cherbydau llogi preifat.
Image
Mae Canolfan Dŵr Gwyn Ryngwladol Caerdydd wedi’i henwi fel y 'Tîm Diddanu Gorau' yng Ngwobrau Lletygarwch Cymru 2017.
Image
Mae gweithiwr y cyngor, sy’n ymroi i wella iechyd a lles pobl ddigartref yn y ddinas wedi derbyn cydnabyddiaeth ar ffurf Gwobr Tai Cymru 2017.
Image
Mae timau croesi ysgolion yng Nghaerdydd yn cael iwnifformau newydd, diolch i fargen newydd gyda cyflogwr lleol, Admiral.
Image
Bydd Cymru yn herio Seland Newydd yn Stadiwm Principality Ddydd Sadwrn 25 Tachwedd a dylai pawb sydd yn dod i wylio’r gêm adael digon o amser i gael i mewn i’r stadiwm yn dilyn y camau diogelwch mwy trylwyr.
Image
Daeth myfyrwyr o ddwy o ysgolion uwchradd Caerdydd i Siambr Cyngor Neuadd Y Sir heddiw, dydd Gwener 17 Tachwedd, i gwrdd â gwleidyddion lleol fel rhan o Wythnos Seneddol y DU.
Image
Mae pobl sy'n sefyll yn erbyn bwlio wedi'u cydnabod yng Ngwobrau Ysbrydoli Cyngor Caerdydd 2017, a gynhaliwyd i gyd-fynd â'r Wythnos Gwrth-fwlio.
Image
Mae Cabinet Cyngor Caerdydd wedi cytuno ar gynigion i ymgynghori ar newidiadau i'r drefn derbyn ysgolion yng Nghaerdydd heddiw, 16 Tachwedd 2017
Image
Bydd Cyngor Caerdydd yn hybu gwaith partneriaeth er mwyn mynd i’r afael â llygredd a gwella ansawdd afonydd a chyrsiau dŵr yng Nghaerdydd a Basn Afon ehangach De-ddwyrain Cymru.
Image
Mae Caerdydd wedi derbyn Plac Anrhydedd gan Gynulliad Seneddol Cyngor Ewrop.
Image
Yn ddiweddarach y mis hwn bydd Cyngor Caerdydd yn dangos ei gefnogaeth dros Ddiwrnod y Rhuban Gwyn, sef ymgyrch ryngwladol gan ddynion i roi terfyn ar drais, cam-drin domestig a thrais rhywiol yn erbyn merched.
Image
Mae Rhentu Doeth Cymru’n dechrau gorfodi mwyfwy wrth i ben-blwydd cyntaf y dyddiad cau ar gyfer cofrestru ddynesu.
Image
Bydd Cymru yn herio Georgia yn Stadiwm Principality Ddydd Sadwrn 18 Tachwedd a chynghorir pawb sydd yn dod i wylio’r gêm adael digon o amser i gael i mewn i’r stadiwm yn dilyn y camau diogelwch mwy trylwyr. Ddydd Sadwrn 18 Tachwedd bydd ffyrdd canol y dd
Image
Bydd Llyfrgell Llanisien yn cau wythnos nesaf cyn i’r gwasanaeth llyfrgell gael ei drosglwyddo i hyb newydd sbon yn y gymuned.
Image
Mae pobl yng Nghaerdydd am weld mwy o lonydd beicio ar wahân – hyd yn oed os yw’n golygu llai o le i geir, yn ôl adroddiad Bywyd Beicio Caerdydd 2017.
Image
Mae dechrau yn yr ysgol gynradd yn amser cyffrous i blant a rhieni, ond gall fod yn amser pryderus hefyd. Rhaid gwneud penderfyniadau ar yr ysgolion y gwneir cais amdanynt, ac yna aros i weld a yw'r cais wedi bod yn llwyddiannus.