Diweddaraf Datganiadau

Image
Mae Arglwydd Faer newydd Caerdydd wedi dewis RSPB Cymru a Buglife Cymru fel ei ddewis o elusennau ar gyfer ei flwyddyn yn y swydd.
Image
Mae tîm o wirfoddolwyr sy’n helpu trigolion Caerdydd yn yr Hybiau Cymunedol wedi ennill gwobr genedlaethol am eu hymdrechion.
No Image
Bydd Justin Bieber yn Stadiwm y Principality nos Wener fel rhan o'r "Purpose World Tour”. Bydd y gatiau'n agor i gefnogwyr â thocynnau am 4pm.
No Image
Mae cyfres o ymweliadau ag ysgolion cynradd yng Nghaerdydd gan rai o'r enwau mwyaf ym myd busnes, y celfyddydau a diwylliant wedi'u trefnu ar gyfer Wythnos Gyrfaoedd Agorwch Eich Llygaid eleni.
Image
Bydd y Cyngor llawn yn ystyried trosolwg o’r ffordd y mae Cyngor Caerdydd wedi cydymffurfio â Safonau’r Gymraeg ar gyfer 2016-17 yr wythnos nesaf.
Image
Mae Amgueddfa Stori Caerdydd wedi’i rhoi ar y rhestr fer ar gyfer gwobr Amgueddfa Addas i’r Teulu!
Image
Bydd y gymuned yn dathlu Ramadan Iftar, ymgasgliad i dorri ympryd, am yr eildro y tu allan i Neuadd y Ddinas ddydd Gwener (23 Mehefin).
No Image
Heddiw mae Cyngor Caerdydd wedi rhyddhau delweddau o'r adeilad newydd a fydd gan Ysgol Uwchradd Gymunedol Gorllewin Caerdydd.
No Image
Mae digwyddiadau’r haf Caerdydd yn parhau y penwythnos hwn wrth i Driathlon Caerdydd ddychwelyd i Fae Caerdydd ddydd Sul (25 Mehefin).
Image
Cymerodd mwy na 100 o bobl o wahanol grefyddau ran mewn digwyddiad arbennig i ddathlu Ramadan Iftar – sef torri ympryd - mewn ysgol gynradd amlddiwylliannol yng Nghaerdydd.
No Image
O 8pm nos Llun (26 Mehefin) tan 1am bore Mawrth – bydd Llandaff Road ar gau o'r gyffordd â Heol Ddwyreiniol y Bont-faen i’r gyffordd â Romilly Road.
Image
Y Cynghorydd Huw Thomas yn cadarnhau y bydd y Cyngor yn galw am gyfarfod brys gyda Phrif Weithredwr Tesco UK
Image
Mae Llysgennad Gwlad Pwyl y DU wedi dod i Gaerdydd am y tro cyntaf.
No Image
Mae’r Ymgyrch Carwch Eich Cartref yn ôl – gyda mwy o lanhau, sesiynau hel sbwriel a sefydlu ‘rhandiroedd cymunedol’ newydd yn y ddinas.
Image
Y Cyng Huw Thomas yn siarad am y digwyddiad sy'n cael ei gynnal yng Nghaerdydd i ddathlu popeth sy’n gwneud ein dinas a’n cymunedau yn un
Image
Cynghorir y rheiny sy’n dod i Gaerdydd nos Fercher i sicrhau eu bod yn neilltuo digon o amser i gyrraedd Caerdydd a Stadiwm Principality.