Diweddaraf Datganiadau

Image
Bydd Her Ddarllen yr Haf yn digwydd cyn bo hir a bydd parti llawn hwyl yn cael ei gynnal yn Hyb y Llyfrgell Ganolog i ddathlu ei lansiad.
Image
Bu i Arweinydd Cyngor Caerdydd annerch cynulleidfa fawr er mwyn cyflwyno cynllun pum mlynedd uchelgeisiol ei weinyddiaeth ar gyfer y ddinas
Image
Mae Llywydd UEFA wedi canmol Caerdydd i’r cymylau, gan ddweud bod Caerdydd wedi "cyflawni'n gwbl ragorol" yn ystod wythnos ffeinal Cynghrair y Pencampwyr.
No Image
Bu seremoni torri tywarchen yn Ysgol Gynradd Howardian ym Mhen-y-lan yr wythnos hon i ddathlu dechrau'r gwaith o adeiladu cartref pwrpasol newydd yr ysgol.
No Image
Mae Cyngor Caerdydd yn ymrwymedig i wella diogelwch ffyrdd y ddinas ac annog pobl i ddefnyddio dulliau cynaliadwy o deithio drwy weithredu mwy o ardaloedd 20 MYA o amgylch y ddinas.
Image
Mwynhewch fwydydd blasus y byd, traeth tywodlyd, reidiau ffair hwyl i'r teulu cyfan a'r wefr o hwylio ym Mae Caerdydd – lleoliad sydd â phopeth ar eich cyfer yr Haf yma!
Image
Mae cynllun newydd wedi cael ei lansio i roi cartrefi cynaliadwy i bobl hŷn, er mwyn eu galluogi i fyw'n annibynnol yn y gymuned yn hirach.
No Image
Mae Cold Play wedi dewis Caerdydd fel yr unig leoliad yn y DU i chwarae dau gyngerdd fel rhan o’u Taith Head Full of Dreams Ewropeaidd.
No Image
Yn dilyn y tân trychinebus yn nhŵr Grenfell yn Llundain, yn naturiol, mae pryder ynghylch diogelwch mewn adeiladau uchel yn y ddinas.
Image
Mae ffilm dros amser ffantastig yn dangos pont newydd i gerddwyr a seiclwyr yn cael ei gosod dros Afon Elái yng Nghaerdydd.
Image
Mae Gwasanaeth Llyfrgelloedd Caerdydd yn estyn croeso cynnes i’r Caffi Demensia yn Hyb y Llyfrgell Ganolog.
Image
Ar ôl mynd ar goll, mae portread o un o gyn Arglwydd Feiri Llundain, o Lantristant yn wreiddiol, wedi cael ei ddychwelyd i'w tref fagwraeth.
No Image
Mae’r Felothon yn dychwelyd i strydoedd de ddwyrain Cymru ar 9 Gorffennaf.
Image
Mae gan Gaerdydd gyfle hanesyddol i ddatblygu’n brifddinas fyd-eang o’r radd flaenaf yn ôl arweinydd Cyngor Caerdydd.
No Image
Cafodd Mr Spiridian Micallef o Sully Road ym Mhenarth ddirwy o £4,664.00 yn Llys Ynadon Caerdydd ddoe (22 Mehefin).
Image
Un o ffefrynnau’r dorf a diwrnod allan gwych i’r teulu, mae’r ‘Knights of Royal England’ yn dychwelyd am eu 10fed pen blwydd yng Nghastell Caerdydd gyda ‘Joust!’ - sioe ddisglair ac arddangosfa arwrol o ymwan a marchogaeth ar dydd Sadwrn 1 a dydd Sul 2 G