Diweddaraf Datganiadau

Image
Mae gan lyfrgelloedd a hybiau’r ddinas yr ateb perffaith i chi anghofio llymder mis Ionawr yr wythnos nesaf gyda diwrnod yn llawn gweithgareddau a gwybodaeth.
Image
Agorodd Campws Cymunedol y Dwyrain, cartref newydd i Ysgol Uwchradd Y Dwyrain a Choleg Caerdydd a'r Fro heddiw.
Image
Mae Cyngor Caerdydd wedi cymeradwyo cynlluniau manwl ar gyfer y buddsoddiad unigol mwyaf yn ysgolion Caerdydd.
Image
Mae Cyngor Caerdydd wedi cymeradwyo cynlluniau manwl ar gyfer y buddsoddiad unigol mwyaf yn ysgolion Caerdydd.
Image
Mae Cyngor Caerdydd wedi cymeradwyo cynlluniau manwl ar gyfer y buddsoddiad unigol mwyaf yn ysgolion Caerdydd.
Image
Cafwyd llawer o sylw yn y cyfryngau a'r cyfryngau cymdeithasol yr wythnos hon am Ysgol Gynradd Windsor Clive.
Image
Bellach, nid yw Ysgol Gynradd Trelái yng Nghaerau, Caerdydd dan fesurau arbennig gan Estyn, yr arolygiaeth addysg yng Nghymru.
Image
Ni chaniateir gyrru beiciau neu feiciau cwad ar y briffordd oni bai bod y cerbyd wedi'i gofrestru â'r DVLA a'r gyrrwr yn berchen ar drwydded yrru ddilys ac yswiriant. Nid oes modd gyrru beiciau ffordd na beiciau cwad mewn parciau na gofod agored cyhoedd
Image
Bydd gwaith ar orsaf fysus newydd Caerdydd yn dechrau yn y Flwyddyn Newydd ar ôl i Gabinet y Cyngor gymeradwyo cynllun newydd a dull cyllido newydd ar ddydd Mercher, 20 Rhagfyr.
Image
Bydd y Cyng. Russell Goodway, yr Aelod Cabinet dros Fuddsoddiad a Datblygiad Cyngor Caerdydd a Rebecca Evans AC, Gweinidog Tai ac Adfywio Llywodraeth Cymru yn ymweld â Tramshed yn Grangetown heddiw (19 Rhagfyr) i fynd ar daith yn y lleoliad a chwrdd â ch
Image
Bydd nextbike, sy’n ddarparwr rhannu beiciau byd enwog, yn rheoli 250 o feiciau ar draws 25 gorsaf docio yn y ddinas a bydd cam cyntaf y cynllun ar waith erbyn mis Mai 2018.
Image
Dywedodd y Cynghorydd Lynda Thorne, yr Aelod Cabinet dros Dai a Chymunedau: “Mae’n galonogol iawn gweld bod cymaint o bobl yn poeni am y digartref yng Nghaerdydd ac yn teimlo’n ddigon cryf dros y peth i fynd allan i brotestio. Does neb am weld pobl yn di
Image
Cynhaliwyd seremoni arbennig er mwyn nodi dechrau'r gwaith adeiladu ar Ysgol Hamadryad, yr ysgol cyfrwng Cymraeg gyntaf erioed yn Butetown, Caerdydd.
Image
• Mae’r cyngor yn helpu nifer o bobl sy’n ddigartref ac mae darpariaeth eang ar gael, o lety dros dro statudol i bobl y mae gan yr awdurdod lleol ddyletswydd tuag atynt, i lety â chymorth arall drwy’r Porth Pobl Unigol a’r Porth Pobl Ifanc.
Image
Mae’r awdurdod trwyddedu sengl ar gyfer Rhentu Doeth Cymru, Cyngor Caerdydd yn annog yr holl landlordiaid ac asiantau nad ydynt yn cydymffurfio i wneud eu hunain yn hysbys nawr er mwyn osgoi camau gweithredu.
Image
Mae digwyddiad arbennig wedi'i gynnal i gydnabod gweithwyr gofal sydd wedi dangos rhagoriaeth.