Diweddaraf Datganiadau

Image
Caiff y modd y mae Cyngor Caerdydd yn rheoli coed ar ei diroedd ei drafod mewn cyfarfod y Pwyllgor Craffu yr wythnos nesaf.
Image
Cynhelir seremoni agoriadol Maes Coffa Cenedlaethol Cymru 2017 yng Nghastell Caerdydd ar ddydd Mercher 8 Tachwedd.
Image
Mae darganfod benthycwyr arian didrwydded a thwyll fasnachwyr, archwilio i fwytai budr a thacsis nad ydynt yn addas ar gyfer y ffordd yw rhai o’r swyddi a nodwyd mewn adroddiad newydd a gymeradwywyd gan Gabinet Cyngor Caerdydd ar ddydd Iau 2 Tachwedd
Image
Ddydd Iau 9 Tachwedd, bydd deg disgybl blwyddyn naw o Ysgol Uwchradd Fitzalan yn cymryd yr awenau yn Amgueddfa Stori Caerdydd.
Image
Mae ymgynghoriad chwe wythnos o hyd ar gynigion cyllideb Cyngor Caerdydd ar gyfer 2018/19 wedi dechrau heddiw, ddydd Iau, Tachwedd 2, ac mae trigolion yn cael eu hannog i rannu eu barn.
Image
Cynhelir Sbarcs yn the Parc yng Nghae’r Gored Ddu y Sadwrn hwn ac nid yng Nghae Cooper fel yr hysbysebwyd yn flaenorol.
Image
Gyda llai nag wyth wythnos tan y Nadolig, mae cynlluniau eisoes ar y gweill ym Mhrifddinas Cymru wrth i'r ddinas ymbaratoi ar gyfer gŵyl yn llawn hwyl a dathlu. Digwyddiadau arobryn, adloniant, atyniadau a chyrchfan siopa heb ei hail, mae'r cyfan gan Gae
Image
Cynhelir digwyddiad yr wythnos nesaf i ddathlu cyfleuster cymunedol diweddaraf Llanedern, sy'n dod â gwasanaethau a chyfleusterau i galon yr ardal.
Image
Cynhelir gwasanaeth coffa wrth Groes Aberth Beddi Rhyfel y Gymanwlad ym Mynwent Cathays Ddydd Mawrth 7 Tachwedd.
Image
Darllenwch ein rhestr o weithgareddau addas yng Nghaerdydd wythnos yma
Image
“Dewch i ni weithio gyda’n gilydd i wella Caerdydd fel dinas feicio a Chadw Caerdydd i Symud a’n cadw ni i gyd yn ddiogel.”
Image
Roedd nifer y cwynion a wnaed i Gyngor Caerdydd yn ystod 2016/2017 bron chwarter yn is na’r flwyddyn flaenorol.
Image
delwyr drwg Mae darganfod benthycwyr arian didrwydded a thwyll fasnachwyr, archwilio i fwytai budr a thacsis nad ydynt yn addas ar gyfer y ffordd yn ychydig o'r tasgau sydd wedi’u hamlygu mewn adroddiad newydd fydd yn cael ei gyflwyno i Gabinet Cyngor Ca
Image
Mae angen i’r Cyngor ddod o hyd i £23 miliwn er mwyn mantoli’r cyfrifon a bydd y Cabinet yn cytuno i ymgynghoriad ar gynigion amlinellol ddydd Iau 2 Tachwedd.
Image
Mae Ysgol Gynradd Radnor yng Nghaerdydd wedi ennill gwobr genedlaethol am ei gwaith i hyrwyddo iechyd a llesiant cymuned yr ysgol.
Image
Mae Cyngor Caerdydd wedi datgelu ei fod yn disgwyl y bydd gwaith ar orsaf fysiau a chyfnewidfa drafnidiaeth newydd y ddinas yn dechrau’n gynnar yn y Flwyddyn Newydd.