Diweddaraf Datganiadau

Image
Mae preswylwyr mewn cartref ymddeol wedi dod yn fwy actif diolch i ddosbarth ymarfer corff wedi’i drefnu trwy Dewis Cymru
Image
Arferai cychod gwenyn ym Mharc Bute gynhyrchu mêl i’r teulu Bute cyfoethog a’u gwesteion yng Nghastell Caerdydd ond aeth 60 mlynedd heibio ers i fêl gael ei gynhyrchu yn y parc yng nghanol y ddinas.
Image
Mae enwebiadau bellach ar agor i Wobrau Ysbrydoli 2017, sy'n cydnabod pobl sy'n sefyll yn erbyn bwlio.
Image
Mae gast Boxer Croes dwyflwydd oed o’r enw Fiona wedi’i dwyn o Gartref Cŵn Caerdydd!
Image
Ddydd Sadwrn, bydd Gorymdaith y Cerbydau Rhwysg yn dathlu 12 mlynedd ers y Ratha Yatra rhwng 1pm a 5pm ym Mharc Bute.
Image
DoughtyBu i'r AS Stephen Doughty ymweld â DGRhC heddiw (dydd Gwener, 28 Gorffennaf) i ganu clod y ganolfan a'i datgan hi'r ganolfan ragoriaeth orau am helpu cyn-filwyr wedi'u hanafu yn y gymuned.
Image
Os ydych chi wastad wedi bod eisiau gwybod beth yw gwerth y paentiad yr ydych chi wedi'i etifeddu, neu efallai'r fâs Tsieineaidd y gwnaethoch chi ei phrynu am bris rhad yn eich gwerthiant cist car lleol, yna Castell Caerdydd yw’r lle i fod fis nesaf!
Image
Mae gwefan newydd wedi ei lansio yn cynnig siop untro i breswylwyr Caerdydd a Bro Morgannwg i allu derbyn gwybodaeth am ystod o wasanaethau llesiant, gweithgareddau a’r cymorth sydd ar gael iddynt hwy a’u teuluoedd
Image
Mae Aelod Cabinet Cyngor Caerdydd dros Dai a Chymunedau, y Cynghorydd Lynda Thorne, wedi croesawu newyddion bod Llywodraeth Cymru wedi cymeradwyo cais yr awdurdod i atal yr Hawl i Brynu.
Image
Mae Ysgol Gynradd Severn yng Nglan-yr-afon yn dathlu llwyddiant mewn cynllun gan Iechyd Cyhoeddus Cymru ar ôl cael ei gydnabod â Gwobr Ansawdd Genedlaethol gan Lywodraeth Cymru.
Image
Mae hyb diweddaraf y ddinas yn agor yr wythnos nesaf, yn dod â gwasanaethau a chyfleusterau i galon y gymuned.
Image
Mae Bwyd a Hwyl, rhaglen gyfoethogi benigamp Caerdydd dros wyliau'r haf, wedi ennill ei seithfed gwobr yn Ngwobrau Catey 2017.
Image
Mae llawer o waith wedi ei wneud i lanhau strydoedd deheuol dinas Caerdydd dros y pum wythnos ddiwethaf.
Image
Mae'r gwaith i adeiladu ysgol gynradd cyfrwng Cymraeg yng Nghaerdydd yn mynd rhagddo, gan nodi dechrau project a fydd yn dyblu maint Ysgol Glan Morfa yn Sblot.
Image
Mae ymgyrch newydd wedi’i lansio ar draws y ddinas, sydd â’r bwriad o atal gwastraff gardd rhag cael ei halogi!
Image
Mae gyrru beiciau modur a chwadiau oddi ar y ffordd nad ydynt wedi’u cofrestru â DVLA ar ffyrdd neu dir parc yn anghyfreithlon ac mae camau gorfodi ar waith.