Diweddaraf Datganiadau

Image
Mae un o Gynghorwyr Caerdydd newydd ddychwelyd adref ar ôl cerdded 22 milltir o Wal Fawr Tsieina er budd elusen.
Image
Mae app newydd wedi ei lansio, sydd wedi ei ddylunio i gadw dinasyddion ac ymwelwyr Caerdydd yn ddiogel mewn argyfwng megis tân mawr, llifogydd neu derfysgaeth.
Image
Deinosoriaid bach, fersiwn gerddorol o "Madagascar" sy'n ffefryn i blant a chyfle i dynnu llun ag un o dlysau mwyaf eiconig pêl-droed clwb ... dyma ychydig o resymau pam mai Caerdydd yw'r lle i fod dros Hanner Tymor y Sulgwyn.
Image
Bydd gwastraff ailgylchu a gwastraff cyffredinol yn ystod wythnos olaf y mis yn cael eu casglu ddiwrnod yn hwyrach oherwydd Gŵyl y Banc y Sulgwyn ddydd Llun 29 Mai.
Image
Mae dyn o Gaerdydd wedi cyfaddef bod ganddo filoedd o sigarennau ffug i'w gwerthu ar ôl iddynt gael eu darganfod wedi'u cuddio y tu ôl i banel pren mewn toiled.
Image
Bydd gwasanaeth Pryd ar Glud Cyngor Caerdydd yn cael ei ail lansio yfory.
Image
Mae gan Gastell Caerdydd enw fel un o dai hanesyddol pwysicaf yn y DU oherwydd ei addurniadau mawreddog ac urddasol, felly mae'n addas bod y Castell yn dathlu treftadaeth hynod Oes Fictoria mewn digwyddiad penwythnos arbennig ddydd Sadwrn 20 – dydd Sul 2
No Image
Rhestr o ddigwyddiadau yng Nghaerdydd
No Image
Mae Cyngor Caerdydd yn nodi Wythnos Ymwybyddiaeth Dementia 2017 gyda chyfres o ddigwyddiadau a sesiynau galw heibio i hyrwyddo’r gwasanaethau cymorth sydd ar gael yn y ddinas a helpu pobl i ddeall sut beth yw byw o ddydd i ddydd gyda dementia.
Image
GŴYL Y PENCAMPWYR UEFA
Image
DYMA sioe chwaraeon fwya’r byd eleni - ac mae’n dod i Gaerdydd.
Image
Mae deunaw tîm wedi cofrestru ar gyfer Ras Cwch y Ddraig yng Nglanfa’r Iwerydd ar 14 Mai. Bydd y timau o hyd at 20 o bobl yn cystadlu yn y gamp ddŵr sy’n tyfu gyflymaf yn y byd tra’n codi arian at elusen enwebedig yr Arglwydd Faer, Ymchwil Canser Cymru.
Image
Mae myfyrwyr sy’n symud allan o neuaddau preswyl a lletyau preifat yn cael eu hannog i ddangos eu bod yn caru eu cartref a Gwaredu'r Gwastraff.
Image
Bydd pont newydd i gerddwyr a beicwyr yn cael ei gosod uwchben Afon Elái y penwythnos hwn.
Image
Mae ffigurau wedi’u rhyddhau yn dangos faint mae Cyngor Dinas Caerdydd wedi’i ennill drwy orfodaeth parcio a’r Cynllun Troseddau Traffig sy’n Symud (TTS) yn y flwyddyn ariannol ddiwethaf.
Image
Bydd gwaith gosod arwyneb ffordd yn digwydd y tu allan i'r Siop Lidl newydd ar Station Road yn Ystum Taf y penwythnos hwn.