Diweddaraf Datganiadau

Image
Bydd diwrnod o hwyl i’r teulu, wedi ei ysbrydoli gan yr Aelod Seneddol Jo Cox a’i chred bod mwy yn gyffredin rhyngom nag sy'n ein gwahanu, yn cael ei gynnal yn Amgueddfa Stori Caerdydd.
Image
Mae arddangosfa o ffotograffiaeth stryd Caerdydd ddoe a heddiw newydd agor yn adeilad y Lanfa ym Mae Caerdydd.
No Image
Bydd rhan o Ffordd Caerdydd yn Llandaf ar gau ddydd Sul, 11 Mehefin i hwyluso gwaith ailwynebu fel rhan o'r datblygiad tai Churchills newydd.
Image
Gorchmynnwyd glanhawr ffenestri o Gaerdydd a fu’n gwerthu nwyddau drudfawr ffug ar ei gyfrif Facebook i wneud 120 awr o waith di-dâl, talu £200 mewn costau a gweld £500 mewn arian parod yn cael ei atafaelu gan ynadon y ddinas.
Image
Bydd Gwasanaeth Coffa arbennig i Fabanod am 11.30am ddydd Sul, 25 Mehefin yng Nghapel y Wenallt yn Amlosgfa Draenen Pen-y-graig.
Image
Arweinydd y Cyngor ar yr hyn a wna’r awurdod i helpu’r digartref
No Image
Bydd Heol y Castell, Caerdydd, ar gau i draffig o 12 o’r gloch yfory, dydd Gwener 2 Mehefin. Mae’r trefnwyr wedi gweithredu’r gwaith o gau ffyrdd 12 awr ymlaen llaw er mwyn sefydlu system rwystrau i reoli mynediad gwylwyr a'r cyhoedd at yr ardal ar gyfe
Image
Cynhaliwyd seremoni wobrwyo yn y Plasty wythnos diwethaf i gydnabod y gwaith a wnaed gan rai o wirfoddolwyr Caerdydd, yn fyfyrwyr ac yn bobl leol.
Image
Mae comisiynwyr iaith o ledled y byd wedi cael croeso Cymreig arbennig i'r brifddinas. Cafodd y comisiynwyr eu hadlonni gan ddisgyblion 4 a 5 oed o ysgol gynradd Gymraeg Hamadryad, Caerdydd.
Image
Mae Mr Martin Hulland yn rhoi'r diweddaraf wrth i waith fynd rhagddo i agor yr ysgol newydd ym mis medi
Image
Mae’r ddynes a achubodd Llyfrgell Treganna yn mynd i Lundain i weld y Frenhines.
Image
Mae Canolfan Croeso (CC) yng nghanol dinas Caerdydd yn ail agor yr wythnos nesaf.
Image
Mae cyn-Arglwydd Faer Caerdydd wedi cyhoeddi bod dros £ 105,000 wedi’i godi yn ystod ei blwyddyn yn y rôl ar gyfer ei helusen ddewisol, sef Ymchwil Canser Cymru.
Image
Mae Bob Derbyshire, un o gynghorwyr mwyaf profiadol Caerdydd, wedi'i benodi yn 113eg Arglwydd Faer Caerdydd.
Image
Yng Nghyfarfod Blynyddol Cyngor Caerdydd heddiw, etholwyd yr Arweinydd ac aelodau’r Cabinet
Image
Bydd Hyb Ystum Taf a Gabalfa yn agor am ddiwrnod ychwanegol bob wythnos o fis nesaf ymlaen.