Diweddaraf Datganiadau

Image
Bydd arddangosfa i nodi pen-blwydd Cymdeithas Naturiaethwyr Caerdydd yn 150 oed yn cael ei chynnal yn Amgueddfa Stori Caerdydd fis nesaf.
Image
Ydych chi erioed wedi dyfalu beth yn union sy’n digwydd i'ch sbwriel pan fyddwch yn ei roi allan i'w ailgylchu? Wel, dyma eich cyfle i gael gwybod.
Image
Bydd Penwythnos Mawr Pride yn cael ei gynnal ar benwythnos gŵyl y banc mis Awst rhwng Dydd Gwener 25 a Dydd Sul 27 Awst.
Image
Mae preswylwyr ledled y ddinas yn meddiannu’r strydoedd er mwyn cadw’u cymunedau’n lân ac yn daclus fel rhan o Ymgyrch Carwch Eich Cartref.
Image
Dewch draw i Amgueddfa Stori Caerdydd am gyfle i fod yn blentyn eto gan ddathlu gemau o’r oes a fu mewn diwrnod llawn hwyl i’r teulu.
Image
Mae milgi o Gartref Cŵn Caerdydd wedi bod ar raglen anifeiliaid anwes boblogaidd Channel 4, ‘Animal Rescue Live’.
Image
Mae rhan fawr o un o ffyrdd mwyaf Caerdydd wedi’i hail-adeiladu mewn cynllun a welsai ran o’r hen ffordd yn cael ei hailgylchu
Image
Gallwch ddisgwyl tridiau'n llawn o gyffro'r byd chwaraeon, cerddoriaeth a hwyl i'r teulu dros benwythnos Gŵyl y Banc wrth i Ŵyl Harbwr Caerdydd ddychwelyd gyda sblash anhygoel.
Image
Mae canlyniadau Lefel A a gyhoeddwyd heddiw wedi dangos cynnydd yn nifer y graddau A* i A yng Nghaerdydd a chyfradd llwyddiant gyffredinol yr un fath â'r llynedd.
Image
Dathlwyd 70ain pen-blwydd Diwrnod Annibyniaeth India gyda dathliad arbennig yn y Plasty yng Nghaerdydd
Image
Gofynnir i breswylwyr yng Nghaerdydd pa mor iach a hapus maen nhw’n teimlo, fel rhan o arolwg blynyddol y Cyngor ar ei wasanaethau a boddhad cyffredinol gyda’r ddinas.
Image
Aeth y triniwr gwallt, Andreas Lazarou, o flaen ei well yn Llys Ynadon Caerdydd ac fe’i cafwyd yn euog o feddiannu 1,534 eitem anghyfreithlon yn cynnwys gwisgoedd ffansi anniogel i blant a theganau Pokémon ffug.
Image
Mae gyrru beics neu feics pedair olwyn oddi ar y ffordd ar dir agored y Cyngor neu ar ffyrdd heb yswiriant yn anghyfreithlon a chaiff eich cerbyd ei ddal a’i gymryd.
Image
Mae’r Tîm Glanhau wedi symud i Drelái wythnos yma i godi sbwriel, glanhau gylïau a mannau agored a thrwsio palmentydd fel rhan o Ymgyrch Carwch Eich Cartref Cyngor Caerdydd.
Image
Bydd un deg chwech o bobl o Gaerdydd a ddewiswyd yn arbennig yn cymryd rhan yn Ras Faton y Frenhines Gemau’r Gymanwlad 2018 pan fydd yn cyrraedd y ddinas y mis nesaf
Image
Cyflwynwyd 14,054 o Hysbysiadau Tâl Cosb (HTCau) am dramgwyddau parcio a 29,234 o HTCau am yrru’n anghyfreithlon mewn lonydd bws, a stopio mewn cyffordd bocs melyn neu ar linellau igam-ogam yn chwarter cyntaf y flwyddyn ariannol hon.