Diweddaraf Datganiadau

Image
Mae Cyngor Caerdydd yn cyflwyno gwasanaeth newydd fydd yn helpu rhai o drigolion mwyaf bregus y ddinas.
Image
Bydd cynrychiolwyr sefydliadau cyn-filwyr ac aelodau’r lluoedd arfog yn ymuno ag Arglwydd Faer Caerdydd, y Cyng. Bob Derbyshire mewn seremoni codi’r faner yn y Plasty, ddydd Gwener 1 Medi, i ddangos cefnogaeth i forwyr masnachol y DU.
Image
Mae pob math o swyddi cyffrous ar gael i bobl sy’n chwilio am waith mewn Ffair Swyddi fawr yng nghanol Caerdydd wythnos nesaf.
Image
Caiff popeth digidol ei ddathlu mewn ‘gŵyl’ yn Hyb Y Llyfrgell Ganolog wythnos nesaf.
Image
Gofynnir i breswylwyr yng Nghaerdydd pa mor iach a hapus maen nhw’n teimlo, fel rhan o arolwg blynyddol y Cyngor ar ei wasanaethau a boddhad cyffredinol gyda’r ddinas.
Image
Mae Aelod Cabinet Cyngor Caerdydd dros Dai a Chymunedau, y Cynghorydd Lynda Thorne, wedi croesawu newyddion bod Llywodraeth Cymru wedi cymeradwyo cais yr awdurdod i atal yr Hawl i Brynu.
Image
Mae hyb diweddaraf y ddinas yn agor yr wythnos nesaf, yn dod â gwasanaethau a chyfleusterau i galon y gymuned.
Image
Cafodd gweledigaeth o ddatblygu cymunedau cysylltiedig ac adeiladu cartrefi ar gyfer y dyfodol ei hamlinellu yng Nghynllun Busnes Cyfrif Refeniw Tai (HRA) Cyngor Caerdydd ar gyfer 2017/18.
Image
Mae parciau a mannau gwyrdd hyfryd Caerdydd unwaith eto wedi ennill Gwobr fawreddog y Faner Werdd.
Image
Mae landlord o Gaerdydd a anwybyddodd gynllun Rhentu Doeth Cymru'n wynebu dirwy o dros £3,500 am beidio â chydymffurfio.
Image
Bydd Her Ddarllen yr Haf yn digwydd cyn bo hir a bydd parti llawn hwyl yn cael ei gynnal yn Hyb y Llyfrgell Ganolog i ddathlu ei lansiad.
Image
Mae cynllun newydd wedi cael ei lansio i roi cartrefi cynaliadwy i bobl hŷn, er mwyn eu galluogi i fyw'n annibynnol yn y gymuned yn hirach.
No Image
Yn dilyn y tân trychinebus yn nhŵr Grenfell yn Llundain, yn naturiol, mae pryder ynghylch diogelwch mewn adeiladau uchel yn y ddinas.
Image
Mae Gwasanaeth Llyfrgelloedd Caerdydd yn estyn croeso cynnes i’r Caffi Demensia yn Hyb y Llyfrgell Ganolog.
Image
Ar ôl mynd ar goll, mae portread o un o gyn Arglwydd Feiri Llundain, o Lantristant yn wreiddiol, wedi cael ei ddychwelyd i'w tref fagwraeth.
Image
Un o ffefrynnau’r dorf a diwrnod allan gwych i’r teulu, mae’r ‘Knights of Royal England’ yn dychwelyd am eu 10fed pen blwydd yng Nghastell Caerdydd gyda ‘Joust!’ - sioe ddisglair ac arddangosfa arwrol o ymwan a marchogaeth ar dydd Sadwrn 1 a dydd Sul 2 G