Diweddaraf Datganiadau

Image
Cynhelir seremoni agoriadol Maes Coffa Cenedlaethol Cymru 2017 yng Nghastell Caerdydd ar ddydd Mercher 8 Tachwedd.
Image
Mae Cyngor Caerdydd wedi croesawu’r newyddion bod cyllid gan Lywodraeth Cymru wedi ei sicrhau ar gyfer menter tai i bobl sydd â’r angen mwyaf brys.
Image
Mae Rhentu Doeth Cymru wedi llwyddo i erlyn dau landlord arall am iddynt beidio â dod yn drwyddedig o dan y cynllun.
Image
Mewn llai na mis, bydd dynion o bob oedran yn gwisgo pâr o esgidiau menywod ac yn dod i brifddinas Cymru i ddangos eu cefnogaeth i'r ymgyrch i ddileu trais yn erbyn merched, cam-drin domestig a thrais rhywiol.
Image
Mae Cyngor Caerdydd wedi ymuno’n ffurfiol â Chod Ymddygiad Llywodraeth Cymru ar Gyflogaeth Foesegol mewn Cadwyni Cyflenwi.
Image
Mae cynllun newydd wedi’i lansio yn y ddinas i gefnogi sefydliadau, busnesau lleol a grwpiau cymunedol i fod yn fwy demensia gyfeillgar.
Image
Bydd arbenigwyr ar ddigartrefedd yn y ddinas yn annerch busnesau canol y ddinas mewn digwyddiad sydd yn ceisio egluro pam bod pobl yn cysgu ar y stryd yng Nghaerdydd, a phroblemau eraill sy’n gysylltiedig â’r mater.
Image
Mae adroddiad gan Gyngor Caerdydd wedi datgelu y disgwylir adeiladu mwy nag 11,000 o dai newydd yn y ddinas dros y pum mlynedd nesaf.
Image
Mae ymgynghoriad ar y gweill ar ddull newydd o gynnig gwasanaethau cyflogaeth yn y ddinas.
Image
Mae Cyngor Caerdydd yn cyflwyno gwasanaeth newydd fydd yn helpu rhai o drigolion mwyaf bregus y ddinas.
Image
Bydd cynrychiolwyr sefydliadau cyn-filwyr ac aelodau’r lluoedd arfog yn ymuno ag Arglwydd Faer Caerdydd, y Cyng. Bob Derbyshire mewn seremoni codi’r faner yn y Plasty, ddydd Gwener 1 Medi, i ddangos cefnogaeth i forwyr masnachol y DU.
Image
Mae pob math o swyddi cyffrous ar gael i bobl sy’n chwilio am waith mewn Ffair Swyddi fawr yng nghanol Caerdydd wythnos nesaf.
Image
Caiff popeth digidol ei ddathlu mewn ‘gŵyl’ yn Hyb Y Llyfrgell Ganolog wythnos nesaf.
Image
Gofynnir i breswylwyr yng Nghaerdydd pa mor iach a hapus maen nhw’n teimlo, fel rhan o arolwg blynyddol y Cyngor ar ei wasanaethau a boddhad cyffredinol gyda’r ddinas.
Image
Mae Aelod Cabinet Cyngor Caerdydd dros Dai a Chymunedau, y Cynghorydd Lynda Thorne, wedi croesawu newyddion bod Llywodraeth Cymru wedi cymeradwyo cais yr awdurdod i atal yr Hawl i Brynu.
Image
Mae hyb diweddaraf y ddinas yn agor yr wythnos nesaf, yn dod â gwasanaethau a chyfleusterau i galon y gymuned.