Back
Casgliadau Gwastraff Gardd ac Oriau Agor Canolfannau Ailgylchu Gwastraff y Cartref y Gaeaf

Bydd y Cyngor yn symud i gasgliadau gwastraff gardd y Gaeaf misol o 6 Tachwedd gyda’r holl gartrefi yn symud i’r drefn newydd erbyn 27 Tachwedd 

Anogir pob trigolyn yn gryf i gofrestru ar gyfer negeseuon hysbysu am ddim gan y Cyngor fel y mae'n gwybod ei ddiwrnod casglu trwy gael e-bost atgoffa.  Mae mwy o wybodaeth am y gwasanaeth hwn ar gael ar wefan y Cyngor -https://www.cardiff.gov.uk/CYM/preswylydd/Sbwriel-ac-ailgylchu/Pryd-gaiff-fy-miniau-eu-casglu/atgoffa-casgliadau-am-ddim/Pages/default.aspx

Neu gellir lawrlwytho calendr gwastraff gwyrdd y gaeaf trwy glicio ar y ddolen ganlynol -www.caerdydd.gov.uk/ailgylchu. Gall y rheiny nad oes mynediad ganddynt at y rhyngrwyd ofyn am y calendr trwy ffonio C2C ar 02920 872088.

O ddydd Sul 29 Hydref, bydd oriau agor Canolfannau Ailgylchu Gwastraff Y Cartref (CAGC) Ffordd Lamby a Bessemer Close yn newid hefyd. Ni fydd oriau agor cyfleuster Heol Wedal yn newid.

CAGCHeol Wedal - dydd Llun i ddydd Gwener:9.30am tan 6.00pm. Penwythnosau a gwyliau'r banc: 10.00am tan 6.00pm

CAGC Ffordd Lamby - dydd Llun i ddydd Sul: 9.30am tan 6.00pm

CAGCBessemer Close - dydd Llun i ddydd Sul:9.30am tan 6.00pm.

Yn dilyn cwynion am sŵn gan drigolion lleol sy'n byw'n agos at CAGC Heol Wedal, mae'r Cyngor wedi gorfod newid y math o wastraff y gellir ei dderbyn yn y cyfleuster hwn. Ni ellir dod â rwbel a metel sgrap i CAGC Heol Wedal mwyach ond gellir mynd af ef i CAGC Ffordd Lamby a Bessemer Close o hyd. Yn lle, gallwch fynd â matresi a charpedi i safle Heol Wedal.

Mae hyn er mwyn cydymffurfio â Thrwydded Amgylcheddol y Cyngor sy'n cael ei chyflwyno a'i rheoleiddio gan Gyfoeth Naturiol Cymru.