Back
Ffyrdd ynghau yng nghanol y ddinas rhwng 10.30pm ac 11.30pm Ddydd Sadwrn 30 Medi

Cynhelir Gŵyl Inside Out ar Barc Bute yfory (Medi 30)

Er mwyn diogelwch y bobl hynny fydd yn gadael Parc Bute ar ddiwedd y digwyddiad, fe fydd ffyrdd ynghau yng nghanol y ddinas rhwng 10.30pm ac 11.30pm.

Bydd y ffyrdd canlynol ar gau:

  • Yr A4161 o'r gyffordd â Heol y Gogledd i'r gyffordd â Ffordd y Brenin,

  • Ffordd y Brenin o'r gyffordd â'r A4161 i'r gyffordd â Stryd y Castell

  • Stryd y Castell a Heol y Dug

  • Heol Dwyreiniol y Bont-faen o'r gyffordd â Heol y Dug i'r gyffordd â Heol y Gadeirlan

  • Heol y Porth o'r gyffordd â Stryd y Castell i'r gyffordd â Stryd Havelock

Bydd mynediad i fysiau yn unig ar hyd Heol y Porth er mwyn troi i'r chwith ar hyd Heol Ddwyreiniol y Bont-faen Caiff hyn ei reoli gan swyddogion traffig dim ond pan fydd yn ddiogel i wneud hynny.