Back
Cau ffyrdd ar gyfer Hanner Marathon Caerdydd
 

Bydd Hanner Marathon Caerdydd yn digwydd 1 Hydref a gyda 25,000 o bobl yn cymryd rhan yn y digwyddiad - bydd Caerdydd yn brysur dros ben!

 

Er mwyn sefydlu a thynnu pentref y ras i lawr ar gyfer y digwyddiad, byddwn yn cau ffyrdd yn y Ganolfan Ddinesig o ddydd Mercher 27 Medi.

O 5am 27 Medi tan hanner nos 2 Hydref:Bydd Heol y Coleg ar gau o'r gyffordd â Rhodfa'r Amgueddfa i'r gyffordd â King Edward V11 Avenue (cynhelir mynediad tan 9am ar 30 Medi)

 

O 5am ar ddydd Iau 28 Medi tan hanner nos 2 Hydref:Bydd King Edward V11 Avenue wedi cau hyd at y gyffordd â Boulevard de Nantes ac i'r gyffordd â Heol Neuadd y Ddinas.

Ar ddiwrnod y digwyddiad - mae'r map canlynol yn dangos yr amserlen disgwyliedig ar gyfer cau ffyrdd -http://www.cardiffhalfmarathon.co.uk/residents-spectators/road-closures/

 

Mae'r Awdurdod Harbwr yn nodi y bydd Stryd y Castell yn cau am 4am, fel y nodir isod yn hytrach na 4.30am, fel yr hysbysebir yn y map uchod.

 

Ar ddiwrnod y digwyddiad - mae'r map canlynol yn amlinellu'r amseroedd y mae disgwyl i'r ffyrdd fod ar gau - http://www.cardiffhalfmarathon.co.uk/residents-spectators/road-closures

 

Mae'r Awdurdod Priffyrdd yn datgan y bydd Stryd y Castell yn cau am 4am, fel y nodir isod, yn hytrach na 4.30am fel y mae wedi'i nodi ar y map uchod.

 

Bydd y ffyrdd canlynol ar gau rhwng 5am 29 Medi tan hanner nos 1 Hydref:

 

        King Edward V11 (Cyffordd â Boulevard de Nantes i'r gyffordd â Heol Neuadd y Ddinas, ac o'r gyffordd â Heol Corbett i'r gyffordd â Heol Neuadd y Ddinas)

        Rhodfa'r Amgueddfa o'r pen caeedig â Heol Corbetti'r gyffordd â Heol Gerddi'r Orsedd

    Heol Gerddi'r Orsedd o'r gyffordd â Phlas-y-Parc i'r gyffordd â Rhodfa'r Amgueddfa

        Heol Neuadd y Ddinas o'r gyffordd â Heol y Gogledd i'r gyffordd â Rhodfa'r Amgueddfa (cynhelir mynediad i gerbydau sydd â hawl i barcio'n breifat ac i drosglwyddo nwyddau tan 9.00am ddydd Sadwrn 30 Medi yn unig).

 

4.00am tan hanner dydd

        Heol y Gogledd i'r de o'r gyffordd â Boulevard de Nantes i'r gyffordd â'r A416

        Yr A4161 o'r gyffordd â Heol y Gogledd i'r gyffordd â Ffordd y Brenin,

        Ffordd y Brenin o'r gyffordd â'r A4161 i'r gyffordd â Heol y Dug

        Heol y Dug a Stryd y Castell

        Heol Dwyreiniol y Bont-faen o'r gyffordd â Stryd y Castell i'r gyffordd â Heol y Gadeirlan.

 

6.00am tan 10.45am

 

       Heol y Gogledd o'r gyffordd â Colum Road i'r gyffordd â Boulevard de Nantes (mynediad at y Gored Ddu drwy Blas-y-Parc/Heol Corbett, i'r gogledd o Heol y Gogledd).

 

10.00am tan 15.10pm:

 

        Colum Road

        Plas-y-Parc o'r gyffordd â Maes St Andrew i'r gyffordd â Colum Road.

Ffyrdd yn cau ar hap o 9am tan 3.10pm:

 

        Heol Ddwyreiniol y Bont-faen o'r gyffordd â Heol y Gadeirlan

        Wellington Street, Leckwith Road a Sloper Road

        Heol Penarth, Morglawdd Bae Caerdydd, Cargo Road a Locks Road

        Porth Teigr, Rhodfa'r Harbwr a Roald Dahl Plass

        Plas Bute,Rhodfa Lloyd George a Stryd Herbert

        Tyndall Street, East Tyndall Street a Windsor Road

        Adam Street, Fitzalan Place ar draws Heol Casnewydd

        West Grove, Richmond Road ac Albany Road

        Blenheim Road, Marlborough Road a Ninian Road

        Fairoak Road, Lake Road East a Lake Road West

        Fairoak Road, Cathays Terrace, Heol Corbett a Rhodfa'r Amgueddfa

 

Drwy gydol y cyfnod pan fydd y ffyrdd ar gau:

 

        Caniateir mynediad i Beatty Avenue o'r gyffordd â Lake Road North (gan gynnwys Jellicoe Gardens, Keys Avenue a Tyrwhitt Crescent).

        Rheolir mynediad i Queen Anne Square drwy Colum Road/Heol Corbett a byddwch yn gallu gadael drwy Heol Corbett/Heol y Gogledd tua'r gogledd.

        Bydd Lady Mary Road ar gau o'r gyffordd â Mary Port Road i'r gyffordd â Lake Road East.

 

O ystyried y llwybr ar gyfer y digwyddiad hwn - bydd CAGC Wedal Road ar gau.  Bydd CAGC Bessemer Close a CAGC Ffordd Lamby ar agor fel arfer o 7.30am tan 6.30pm.