Back
Ras Feicio Taith Prydain Ovo Energy yn gorffen yng Nghaerdydd

Ras Feicio Taith Prydain Ovo Energy yn gorffen yng Nghaerdydd

Caerdydd fydd yn cynnal cam olaf ras feicio Taith Prydain OVO Energy am y tro cyntaf erioed ar 10 Medi.

Bydd y ras mawr ei bri, gan gynnwys y cystadleuwyr Geraint Thomas a Mark Cavendish, yn cyrraedd pen y daith y tu allan i Neuadd y Ddinas yn y Ganolfan Ddinesig am oddeutu 4pm ar 10 Medi.

Bydd hynny'n rhoi'r cyfle i drigolion a dilynwyr byd beicio i ddod i wylio'r timau beicio a'r beicwyr unigol gorau yn y byd yn cystadlu ym mhrifddinas Cymru.
 
Caiff gwylwyr sydd am weld y rhai cyntaf i orffen eu cynghori i gyrraedd Neuadd y Ddinas mewn da bryd oherwydd gallant groesi'r llinell derfyn ychydig ar ôl 3pm - ond mae hynny'n dibynnu ar yr amodau ar y dydd a pha mor gyflym y cwblhawyd y cam dan sylw. 

Cychwynnodd y ras yng Nghaeredin ar y 3 Medi ac mae cyfanswm o wyth cam yn ystod y digwyddiad.

Mae'r beicwyr yn dilyn llwybrau mewn ardaloedd gwahanol yn y DU gan gynnwys Caeredin, Northumberland, Gogledd Swydd Lincoln, Swydd Nottingham, Essex, Suffolk, Hampshire, Swydd Gaerloyw, Swydd Gaerwrangon a Chaerdydd.

Yn ystod yr wythfed cam o'r ras, bydd beicwyr yn teithio o Gaerwrangon gan gyrraedd Caerdydd o'r dwyrain.

Oherwydd hynny, caiff ffyrdd eu cau fesul un o 2pm gan gynnwys Wentloog Avenue, Ffordd Lamby, Rover Way, Ocean Way, East Tyndall Street a Stryd Herbert.

Ar ôl hynny, bydd y beicwyr yn cyrraedd Rhodfa Lloyd George, ac yn dechrau cylch rasio rhwng Bae Caerdydd â'r Ganolfan ddinesig. Bydd y beicwyr yn dilyn y cylch deirgwaith cyn gorffen ger Neuadd y Ddinas.

I gael rhagor o wybodaeth am gam wyth, ewch i:http://www.tourofbritain.co.uk/stages/stage-eight/

Mae trigolion sy'n byw ar ffyrdd ar lwybr y ras wedi cael llythyr ynghylch y ffyrdd fydd ynghau. Mae'r llythyr wedi eu cynghori y bydd y ffyrdd yn cau o 5am y bore ond bydd mynediad i breswylwyr hyd nes dechrau'r ras am 2pm.

 

I hwyluso'r digwyddiad, bydd y ffyrdd canlynol ar gau rhwng 5pm ac 8pm

 • Heol y Gogledd ar y gyffordd â Column Road. Caiff mynediad ei gynnal at leoliadau ar hyd Ffordd y Gogledd tan 2pm.

 • Heol Corbett o'r gyffordd â Plas-y-Parc/Column Road i'r gyffordd â Heol y Gogledd. Caiff mynediad ei gynnal at Queen Anne Square drwy Plas-y-Parc/Column Road.

 • Boulevard de Nantes. Caiff mynediad i fysiau a cherbydau at Heol y Brodyr Llwydion ei gynnal.

 • Ffordd y Brenin tua'r de ar y gyffordd â Heol y Brodyr Llwydion.

 • Dukes Street a Stryd y Castell.

 • Heol Ddwyreiniol y Bont-faen ar y gyffordd â Heol y Gadeirlan/ Heol y Gadeirlan Isaf.

 • Heol y Porth. Bydd gwaelod Heol y Porth yn cael ei gau ond caiff mynediad ei gynnal at ochr y gogledd tan 2pm ac oddi yno, ond ni fydd traffig trwodd rhwng 5am ac 8pm.

 • Stryd y Cei a Stryd Womanby. Caiff mynediad at y maes parcio ei gynnal tan 2pm.

 • Plas y Neuadd, Heol y Cawl a Stryd y Popty. Caiff mynediad ei gynnal tan 2pm.

 • Y Gwter. Caiff mynediad ei gynnal tan 2pm.

 • Tudor Street ar y gyffordd â Clare Road/Clare Street. Caiff mynediad at Tudor Street ei gynnal.

 • Wood Street.

 • Heol y Parc a Heol Scott. Caiff mynediad ei gynnal tan 2pm.

 • Havelock Street.

 • Heol Eglwys Fair ar y gyffordd â Stryd Wood ac ar y gyffordd â Ffordd Tresillian.

 • Caroline Street.

 • Bydd Heol Penarth ar gau ar y gyffordd â'r Allanfa i Faes Parcio Network Rail. Caiff mynediad ei gynnal at Heol Saunders.

 • Heol y Tollty. Caiff mynediad ei gynnal i gerbydau at Lôn y Felin.

 • Bydd Ffordd Tresillian ar gau ar y gyffordd â Heol Penarth/Dumballs Road.

 • Sgwâr Callaghan a Stryd Hope.

 • Stryd Bute ar y gyffordd â Bute Terrace i'r gyffordd â North Church Street. Caiff mynediad ei gynnal at John Street drwy Rodfa Bute.

 • Tyndall Street. Caiff mynediad ei gynnal at Schooner Way ac Ellen Street ar hyd y Ffordd Gyswllt Ganolog ac East Tyndall Street.

 • Stryd Herbert.

 • Rhodfa Lloyd George. Caiff mynediad ei gynnal tan 2pm.

 • Velacott Close, Heol Letton, Silurian Place, Glanhowy Close a Ffordd Garthorne. Caiff mynediad ei gynnal ar hyd Rhodfa Lloyd George tan 2pm.

 • Bydd Heol Hemingway ar gau ar y gyffordd â Schooner Way i'r gyffordd â Stryd Bute. Caiff traffig ar Stryd Bute adael tua'r de ar hyd West Bute Street a bydd system rheoli traffig AROS/MYND ar waith.

 • Pier Head Street ar y gyffordd â Caspian Way/Falcon Drive i'r gyffordd â Phlas Bute. Caiff mynediad ei gynnal at Blas Bute/Cei Britannia/Rhodfa'r Harbwr.

 • Plas Bute ar y gyffordd â Pier Head Street i'r gyffordd â Stryd Bute/James Street.

 

Yn ystod gwaith i osod a datgymalu seilwaith y digwyddiad, bydd ffyrdd ar gau yn y Ganolfan Ddinesig o hanner nos ar 9 Medi tan 9pm ar 10 Medi.

Oherwydd hynny, bydd y ffyrdd canlynol ar gau:

 • Rhodfa'r Amgueddfa, Heol Neuadd y Ddinas, Rhodfa'r Brenin Edward V11, Heol y Coleg a Gerddi'r Orsedd.