Back
Gwaith yn dechrau ar gam cyntaf Prosiect Adfywio Cathays
Bydd gwaith gwella ar Ruthin Gardens yn dechrau ddiwedd y mis yn rhan o Brosiect Adfywio Cathays ar ôl i arian gael ei gadarnhau drwy’r cynllun Cronfa Cymunedau Tirlenwi.

Bydd trigolion lleol yn elwa ar welliannau i gyfleusterau a mannau gwyrdd gwell yn rhan o’r prosiect hwn sydd wedi’i ddatblygu gan Gyngor Caerdydd a Heddlu De Cymru ar y cyd â sefydliadau lleol eraill.

Yn dilyn cyfnodau ymgynghori yn 2016, bydd y gwaith yn cynnwys mainc gron newydd, bolardiau a phalmant newydd, gwelliannau i fynediad, bwrdd gwybodaeth a mannau ar gyfer blodau gwyllt i wella’r amgylchedd ac i leihau achosion o barcio anghyfreithlon.

Dywedodd yr Aelod Cabinet dros Ddiwylliant a Hamdden, y Cynghorydd Peter Bradbury:  “Mae gwella ansawdd mannau gwyrdd yn fodd i gael effaith wirioneddol ar gymunedau lleol.  Nod y gwaith ar Ruthin Gardens yw trawsnewid y man cyhoeddus, nad yw'n cael ei ddefnyddio'n aml ar hyn o bryd, yn fan y mae modd i bob trigolyn lleol ei fwynhau.”

Rhoddwyd y cyllid ar gyfer Ruthin Gardens gan sefydliad Community Funding Resources Ltd a chafodd y gwaith ei hwyluso gan Gyngor Dinas Caerdydd drwy’r cynllun Cronfa Cymunedau Tirlenwi.
  

Mae ymdrechion ar waith i ddod o hyd i gyllid i gwblhau gwelliannau arfaethedig i Llanbleddian Gardens a Cogan Gardens.