Back
Ethol yr Arweinydd ac aelodau’r Cabinet

Yng Nghyfarfod Blynyddol Cyngor Caerdydd heddiw, etholwyd yr Arweinydd ac aelodau'r Cabinet

Y Cabinet newydd fydd:

Arweinydd - Y Cyng. Huw Thomas

Dirprwy Arweinydd - Addysg, Cyflogaeth, Sgiliau - Y Cyng. Sarah Merry

Aelod Cabinet dros Blant a Theuluoedd - Y Cyng. Graham Hinchey

Aelod Cabinet dros Strydoedd Glân, Ailgylchu a'r Amgylchedd - Y Cyng. Michael Michael

Aelod Cabinet dros Ddiwylliant a Hamdden - Y Cyng. Peter Bradbury

Aelod Cabinet dros Gyllid, Moderneiddio a Pherfformiad - Y Cyng. Christopher Weaver

Aelod Cabinet dros Dai a Chymunedau - Y Cyng. Lynda Thorne

Aelod Cabinet dros Fuddsoddi a Datblygu - Y Cyng. Russell Goodway

Aelod Cabinet dros Ofal Cymdeithasol ac Iechyd - Y Cyng. Susan Elsmore

Aelod Cabinet dros Gynllunio Strategol a Thrafnidiaeth - Y Cyng. Caro Wild