Diweddaraf Datganiadau

Image
Caiff Caerdydd sy’n Deall Demensia – mudiad i annog a chefnogi sefydliadau, busnesau lleol a grwpiau cymunedol yn y ddinas i fod yn fwy ystyriol o ddemensia, ei lansio’n swyddogol wythnos nesaf.
Image
Mewn llai na phythefnos bydd y gyfres hwylio bwysicaf ac anoddaf yn glanio yng Nghaerdydd a chyda neges amgylcheddol gref, bydd y digwyddiad yn tynnu sylw at yr wyth miliwn tunnell o blastig sy'n llifo i foroedd y byd bob blwyddyn.
Image
Bydd gwaith i wella wyneb ffordd Leckwith Road yn cychwyn ddydd Llun 21 Mai gyda lôn a ffyrdd yn cau gyda'r nos tan 5.30am ddydd Sadwrn 16 Mai.
Image
Mae’r nod i ddod yn un o ddinasoedd ailgylchu gorau’r byd wedi cael hwb heddiw, wrth i’r Cabinet gymeradwyo nifer o fesurau i gynyddu cyfradd ailgylchu a chompostio’r ddinas o 58% i 70% erbyn 2025.
Image
Bydd Caerdydd yn cynnal Confensiwn Dinasoedd Creadigol y flwyddyn nesaf ar ôl i gais llwyddiannus y ddinas wneud yn well na Bryste a Glasgow a sicrhau un o brif gonfensiynau cyfryngau'r DU.
Image
Mae cyfres hwylio enwocaf y byd yn cyrraedd Caerdydd y mis hwn a Chei'r Fôr-Forwyn yw partner nawdd diweddaraf y ddinas groeso i gael ei gyhoeddi, wrth i'r digwyddiad chwaraeon rhyngwladol ddod i Brifddinas Cymru.
Image
Ddydd Sadwrn, 19 Mai, bydd rhai strydoedd yng nghanol y ddinas yn cael eu cau o 12.30pm tan 6.30pm ar gyfer y digwyddiad Monster Jam yn Stadiwm Principality.
Image
Mae Cyngor Caerdydd ar y rhestr fer ar gyfer dyfarniad Cyngor Cydweithredol y Flwyddyn ar gyfer ei ymagwedd cydweithredol at fynd i’r afael â nifer o faterion yn y ddinas.
Image
Bu’r Diwrnod Dim Ceir ddoe yn llwyddiant ysgubol, â thua 10,000 o bobl yn troedio strydoedd Caerdydd a mwynhau digwyddiad Let’s Ride HSBC UK a’r adloniant stryd arall.
Image
Mae cynlluniau i ddatblygu rhaglen hybiau llwyddiannus y Cyngor i ganolbwyntio ar lesiant, ymgysylltu cymunedol a gwasanaethau byw'n annibynnol wedi’u datgelu.
Image
Bydd aelodau’r Pwyllgor Craffu Amgylcheddol yn adolygu strategaeth ddiwygiedig gyda’r nod o gynyddu cyfraddau ailgylchu Caerdydd fory.
Image
Mae Caerdydd yn gyrru neges glir at Channel 4 yn ei ymgais i ddenu pencadlys newydd y darlledwr yn y DU yma, gan ddweud wrth y penaethiaid a’r staff – “We’re ALL 4 you”.
Image
11/05/18 - Ariannu Parciau
Bydd y Cabinet yn ystyried ffyrdd newydd o redeg parciau Caerdydd yn ddiweddarach yn y mis yn dilyn ymchwiliad craffu manwl.
Image
Mae archwiliad gan y corff addysg Estyn wedi canfod fod Ysgol Pwll Coch yn ‘dda' ym mhob un o'r pum maes yr edrychwyd arnynt.
Image
Ymhen ychydig dros bythefnos, bydd Caerdydd yn cynnal Ras Fôr Volvo, sef prif gyfres hwylio'r byd a chafodd Prifysgol Caerdydd ei chyhoeddi fel partner arweiniol pan fydd y digwyddiad chwaraeon rhyngwladol yn ymweld â Chymru am y tro cyntaf.
Image
Mae’r Cyngor yn falch o gadarnhau y bydd Clwb Pêl-droed Dinas Caerdydd yn dathlu cyrraedd Uwchgynghrair Lloegr yng nghanol y ddinas ddydd Sul 13 Mai.